آزمایشگاه مصالح ساختمانی


آزمایشگاه مصالح ساختمانی

دستگاههاي موجود در اين آزمايشگاه عبارتنداز:                                                                                                         

1-  دستگاه آزمايش كشش سيمان به منظور تعيين ميزان مقاومت كششي ملات سيمان آبي با استفاده از نمونه­ هاي هشتي شكل (بريكت)

2-  پرس هيدروليك که در آن بار وادره توسط دستگاه با سرعت ثابت افزايش مي­ يابد تا به مقدار نهايي خود رسيده و نمونه گسيخته شود. تنظيم سرعت بارگذاري اختياري بوده و ليكن زمان حصول به بار حداكثر نبايستي كمتر از 20 ثانيه و بيشتر از 80 ثانيه باشد.

3-  ترازوي هيدروستاتيك جهت تعيين وزن مخصوص مصالح درشت دانه.

4-  دستگاه جعبه تقسيم براي يكنواختي شن و ماسه.

5-  دستگاه لرزاننده براي آزمايشات فشاري وخمشي سيمان.

6-  دستگاه كالريمتر سيمان به منظور کنترل مراحل گيرش سيمان.

7-  دستگاه اون رطوبت­ ساز .

 8-  ميكسر يا ملات ساز مكانيكي .

 9-  دستگاه اون معمولي.

10- دستگاه اون رطوبت ­ساز.
11- دستگاه خمش سيمان.
12- قوام نرمال گچ و آهك.
13- چكش مارشال .
14- دستگاه ويكات .
15- انواع ترازوهاي توزين .