آزمایشگاه انجماد

- آزمايشگاه انجماد فلزات

آزمايشهای درس انجماد فلزات در این آزمایشگاه صورت می­پذیرد كه مهم‌ترين آزمايش‌هاي به شرح زير است:

تعيين سياليت ذوب، بررسي اثر عناصر جوانه‌زا بر ساختار قطعات ريخته‌گري، تأثير گاززدايي بر ساختار فلز، تأثير سرعت سرد كردن و نوع قالب بر ساختار قطعات ريخته‌گري، انجام آزمون گوه كه بررسي تركيب مذاب و سرعت سرد كردن بر ساختار چدن است، اثر دماي فوق‌گداز بر ساختار نهايي فلز، بررسي مدول قطعات بر زمان انجماد.

 

 

IMG_20171011_132704_HDR.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image result for Al microstructure

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سرپرست آزمایشگاه

کارشناس آزمایشگاه

تلفن

دکترحامد خسروی

مهندس حمیدرضا نورزایی

2838