اعضا

 

در حال حاضر گروه مهندسی مکانیک دارای 14 نفر عضو هیات علمی (دو استاد، دو دانشیار، نه استادیار و یک مربی) بوده که در زمینه‌های مختلف علوم مهندسی مکانیک دارای تخصص می‌باشند. هم اکنون تعداد دانشجویان مقطع کارشناسی در دو گرایش حرارت وسیالات و جامدات 240 نفر، مقطع کارشناسی ارشد در سه گرایش تبدیل انرژی، مکاترونیک و طراحی کاربردی120 نفر و مقطع دکتری ۲۸ نفر می باشند.