آزمایشگاه ترمودینامیک

 

کارشناس آزمایشگاه: حمیدرضا کسروی

تلفن: 985431132782+

در این آزمایشگاه اهم موضوع های مربوط به دروس ترمودینامیک 1 و 2 آزمایش و مورد بحث قرار می‌گیرند. دانشجویان در این آزمایشگاه به طور عملی سیکلهای ترمودینامیکی و همچنین نحوه عملکرد موتور جت در هوا را بررسی نموده و محاسبات مربوط به این فرایندهای را انجام می‌دهند.

تجهیزات موجود در این آزمایشگاه عبارتند از :

- پمپ حرارتی الکتریکی

- کمپرسور دو طبقه

- جریان در شیپوره (نازل )

- پمپ حرارتی – مکانیکی

- توربین گازی