آزمایشگاه افزاره های میکرو الکترومکانیکی


آزمایشگاه افزاره های میکرو مکانیکی

مسئولین آزمایشگاه: دکتر امین بهزادمهر

                             دکتر طاهره فنایی

تلفن تماس: 985431136294+

این آزمایشگاه جهت ساخت افزاره های الکترومکانیکی در ابعاد میکرو و نانو ( MEMS&NEMS Labratory) آماده شده است. دانشجویان تحصیلات تکمیلی که در این زمینه فعالیت میکنند با توجه به نوع پروژه خود از تجهیزات متعددی استفاده مینمایند که به مرور این تجهیزات بروز رسانی شده و امکانات بیشتر به آن اضافه میشود.

بعضی از امکانات موجود در آزمایشگاه عبارتند از:

- دستگاه الکتروریسی (Electrospinning)

- دستگاه لایه نشانی بخار شیمیایی (CVD)

- دستگاه اندازه گیری مقاومت حرارتی

- پراب آلتراسونیک

- PH متر

- انواع مولتی مترهای معمولی و دقیق

- اندازه گیر طرفیت-ولتاژ (CV measurement)

- همزن و هیتر

- انواع آون و کوره

- سیستم تست انواع سنسورها