آزمایشگاه تکنولوژی بتن

اين آزمايشگاه همزمان با راه ­اندازی دانشگاه سيستان و بلوچستان و پذيرش دانشجوی مهندسی عمران در سال 1354 راه­ اندازی گرديده و طی سالهای اخير متناسب با نياز گروه و براساس سياست و الويتهای دانشگاه تقويت و به ­روز شده ­است. اين آزمايشگاه قادر به ارائه خدمات به موسسات دولتی و خصوصی اعم از مهندسين مشاور و پيمانکار در خارج از دانشگاه می­باشد. طی سالهای اخير تحقيقات مختلفی بر روی خوردگی بتن و ... توسط اساتيد و دانشجويان کارشناسی ارشد اين گروه انجام شده است. از جمله امکانات و دستگاههای اين آزمايشگاه می­توان به موارد ذيل اشاره نمود:

- آزمايشهای مربوط به دانه ­بندی مصالح سنگی و تعيين ضريب نرمی
- آزمايشهای تعيين وزن مخصوص و جذب آب مصالح سنگی درشت­دانه و ريزدانه
- آزمايشهای تعيين وزن واحد مصالح سنگی
- آزمايش تعيين وزن مخصوص سيمان
- آزمايش تعيين اسلامپ بتن تازه
- آزمايش تعيين درصد هوای محبوس شده در بتن تازه
- آزمايش تعيين وزن مخصوص بتن تازه
- آزمايش تعيين مقاومت فشاری بتن
- آزمايش تعيين مقاومت کششی بتن

- آزمايش تعيين مقاومت خمشی بتن
- آزمايش تعيين مدول گسيختگی بتن
- تعيين مقاومت بتن سخت شده با استفاده از چکش اشميت
- طرح اختلاط بتن با مشخصات خواسته شده متناسب با نياز پروژه

- دستگاه آلتراسونيک
- دستگاه اتوكلاو

- دستگاه مغزه­ گيري بتن

- شيكر الک