سایر امکانات


سایر امکانات

سالن کنفرانس گروه تحت نام سالن مرحوم پروفسور خشنودی از ظرفیت 100 نفر برخوردار است که جهت برگزاری کلاسهای تحصیلات تکمیلی، برگزاری جلسات دفاعیه دانشجویان، برگزاری سمینارها و جلسات مختلف دانشکده و دانشگاه استفاده می شود.