گردش علمی

انجمن علمی مهندسی معدن هرساله در راستای آشنایی هرچه بهتر و بیشتر دانشجویان با قسمت های مختلف صنعت بازدیدهایی را از واحدهای صنعتی و معدنی مربوطه ترتیب می دهد.

  • بازدید از گلفشان های چابهار- اردیبهشت 97

 

 

 

  • بازدید از معدن و کارخانه فرآوری منیزیت نوک آباد زاهدان- آبان 97
  • بازدید از معدن سنگ ساختمانی بوگ میرجاوه- آبان 97