کارشناسی


کارشناسی

مقدمه

   نظر به اینکه رشته مهندسي شیمی يكي از رشته های تحصيلي آموزش عالی برای ارتقاء سطح دانش مهندسي می باشد لذا دانش آموختگان مهندسي شیمی در کلیه مقاطع تحصیلی قادر خواهند بود تا وظايف محوله برای طراحی واحدهای صنعت شیمیایی شامل تحقیق و مطالعات اولیه، طراحي مقدماتی، روش تولید، مديريت و اجرا را با آگاهي علمي و فني در كليه حوزه‌هاي مرتبط با مهندسی شیمی انجام دهند. 

 

دوره کارشناسی

دوره كارشناسي مهندسي شیمی شامل دروس عمومی، نظري پایه، آزمايشگاهي، دروس نظری اصلی رشته، دروس تخصصی، كارآموزي و پروژه  است. گروه مهندسی شیمی متناسب با زمینه‌های تخصصی و برنامه ریزی آموزشی خود، برای دانشجویان دوره کارشناسی دو سبد دروس تخصصی انتخابی  گرایش صنایع معدنی و گرایش گاز را ارائه می نماید. هر دانشجو موظف است با نظر استاد راهنما  یکی از سبدهای دروس تخصصی انتخابی که گروه ارائه می‌نماید را انتخاب نموده، واحدهای تخصصی انتخابی گرایش مورد نظر را بگذراند.

 

برنامه درسی کارشناسی مهندسی شیمی

عنوان دروس عمومی

کد درس

نام درس

پیش نیاز

همنیاز

ارزش واحد درس

 

اندیشه اسلامی (1)

---

---

2

 

اندیشه اسلامی (2)

اندیشه اسلامی (1)

----

2

 

اخلاق اسلامی

---

---

2

 

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

---

---

2

 

فارسی

----

---

3

 

زبان

----

---

3

 

تربیت بدنی (1)

---

---

1

 

تربیت بدنی (2)

---

---

1

 

انقلاب اسلامی و ریشه های ان

---

---

2

 

تفسیر موضوعی قرآن

---

---

2

 

فرهنگ و تمدن اسلامی

اختیاری

اختیاری

2

 

دفاع مقدس

اختیاری

اختیاری

2

                                          جمع واحد

24

 

 

 

عنوان دروس پایه

کد درس

نام درس

پیشنیاز

همنیاز

ارزش واحد درس

2214106

ریاضی(1)

---

---

3

2214116

ریاضی(2)

ریاضی (1)

معادلات دیفرانسیل

3

2214120

معادلات دیفرانسیل

ریاضی (1)

----

3

2418101

ریاضی مهندسی

ریاضی (2)-

معادلات دیفرانسیل

----

3

2220136

مبانی کامپیوتر  و برنامه نویسی

----

----

3

2214121

محاسبات عددی

معادلات دیفرانسیل-

مبانی کامپیوتر

----

2

2418104

کارگاه نرم افزار مهندسی

برنامه نویسی کامپیوتر

----

1

2418102

استاتیک و مقاومت مصالح

فیزیک (1)

---

3

2212104

فیزیک (1)

----

---

3

2212109

فیزیک (2)

فیزیک (1)

----

3

2212107

آز- فیزیک(1)

-----

فیزیک (1)

1

2212111

آز- فیزیک(2)

----

فیزیک (2)

1

2418103

شیمی عمومی

----

----

3

2216109

شیمی تجزیه

شیمی عمومی

----

3

2216201

شیمی آلی

شیمی عمومی

-----

3

2216108

آزمایشگاه شیمی عمومی

شیمی عمومی

---

1

2216110

آزمایشگاه شیمی تجزیه

----

شیمی تجزیه

1

2216202

آزمایشگاه شیمی آلی

شیمی الی

----

1

2418427

مقدمه ای بر علوم زیستی

---

---

2

2414085

کارگاه عمومی

---

---

1

2414202

نقشه کشی صنعتی

---

---

2

                                              جمع واحد

46

 

 

 

 

عنوان دروس اصلی

کد درس

نام درس

پیشنیاز

همنیاز

ارزش واحد درس

2418201

موازنه ماده و انرژی

---

ترمودینامیک (1)

4

2418204

ترمودینامیک (1)

----

معادلات دیفرانسیل

3

2418205

ترمودینامیک (2)

شیمی فیزیک

----

3

2418222

مکانیک سیالات (1)

موازنه ماده و انرژی

----

3

2418211

شیمی فیزیک

ترمودینامیک (1)

-----

3

2418203

آزمایشگاه مکانیک سیالات

مکانیک سیالات (1)

---

1

2418224

مکانیک سیالات (2)

مکانیک سیالات (1)

---

2

2418206

انتقال حرارت (1)

مکانیک سیالات (1)

---

3

2418208

انتقال جرم

----

انتقال حرارت (1)

3

2418428

اصول مهندسی تصفیه آبهای صنعتی

شیمی تجزیه

----

2

2418207

آزمایشگاه انتقال حرارت

انتقال حرارت (1)

انتقال حرارت (2)

1

2418223

انتقال حرارت (2)

انتقال حرارت (1)

---

3

2418209

عملیات واحد (1)

انتقال جرم- ترمودینامیک (2)

---

3

2418213

سینتیک و طرح راکتور

انتقال جرم

---

4

2418216

کاربرد ریاضیات در مهندسی شیمی

انتقال جرم- محاسبات عددی

----

3

2418401

عملیات واحد (2)

عملیات واحد (1)

----

3

2418210

آزمایشگاه عملیات واحدها

عملیات واحد (1)

---

1

2418214

کنترل فرایندها

عملیات واحد (1)

---

3

2418307

کارگاه نرم افزار مهندسی شیمی

محاسبات عددی- مبانی کامپیوتر- عملیات واحد (1)

----

1

2418215

آزمایشگاه کنترل فرایندها

کنترل فرایندها

---

1

2418227

طرح و اقتصاد کارخانه

کارگاه نرم افزار مهندسی شیمی

عملیات واحد (2)

3

2418218

پروژه تخصصی

کنترل فرایندها

---

3

2418230

کارآموزی

----

سینتیک و طرح راکتور

---

                                        جمع واحد

56

 

 

 

عنوان دروس تخصصی الزامی

کد درس

نام درس

پیشنیاز

همنیاز

ارزش واحد درس

2418417

انرژی و محیط زیست

---

----

2

2418418

آمار و طراحی آزمایشها

----

-----

2

2418416

روشهای اندازه گیری کمیتهای مهندسی شیمی

----

-----

2

2418415

ایمنی در صنایع شیمیایی

----

----

2

                                             جمع واحد

8

 

 

عنوان دروس تخصصی انتخابی گرایش صنایع معدنی (بسته 1)

کد درس

نام درس

پیشنیاز

همنیاز

ارزش واحد درس

2418420

فرایندهای پتروشیمی

----

----

2

2418423

مبانی صنایع شیمی معدنی

----

----

2

2418425

فناوری پودر

-----

----

2

2418424

نانوتکنولوژی و کاربرد آن

----

----

2

 

طراحی دستگاههای تبادل جرم و حرارت

----

----

2

 

بیوتکنولوژی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

----

---

2

جمع واحد

12

 

 

عنوان دروس تخصصی انتخابی گرایش گاز (بسته 2)

کد درس

نام درس

پیشنیاز

همنیاز

ارزش واحد درس

2418420

فرایندهای پتروشیمی

----

----

2

2418024

مکانیک سیالات دوفازی

مکانیک سیالات (1)

----

2

2418429

توزیع و انتقال گاز

----

----

3

2418419

فرایندهای صنایع گاز

----

-----

2

2418421

تعیین مشخصات و انتخاب دستگاهها

----

----

2

 

طراحی دستگاههای تبادل جرم و حرارت

----

-----

2

جمع واحد

13

 
 
 
آمار فارغ التحصیلان کارشناسی مهندسی شیمی در نمودار زیر مشاهده می شود:

 


 

چارت و برنامه دروس کارشناسی مهندسی شیمی