مهندسی عمران


پذیرش دانشجو

  • گروه مهندسی عمران علاوه بر پذیرش دانشجوی کارشناسی در دو گرایش، در دومقطع کارشناسی ارشد و دکتری نیز اقدام به پذیرش دانشجو در سه گرایش مختلف مینماید.

           ادامه مطلب......

آزمایشگاهها

  • آزمایشگاههای این گروه در دو حالت آموزشی و تحقیقاتی قابل استفاده هستند و کارشناسان متخصص اداره میشود. امکانات این آزمایشگاهها با روند پیشرفت تحقیقات به روز میشود. 

           ادامه مطلب....

پروژه های پژوهشی

  • این گروه علاوه بر انجام پروژه های متعدد دانشجویی، در ارتباط با صنایع مختلف استانی و کشوری نیز پروژه های تحقیقاتی متعددی را به انجام رسانده و یا در حال انجام است.

            ادامه مطلب....

اعضاء هیئت علمی

  • گروه مهندسی عمران دارای 12 عضو هیئت علمی اصلی میباشد که در سه گرایش سازه ،سازه هییدرولیکی ومنابع آب فعالیت مینمایند.

           ادامه مطلب.....