مهندسی مکانیک


 

 

 

 

 

 

 

 

پذیرش دانشجو

  • گروه مهندسی مکانیک علاوه بر پذیرش دانشجوی کارشناسی در دو گرایش، در دو مقطع کارشناسی ارشد و دکتری نیز اقدام به پذیرش دانشجو در سه گرایش مختلف مینماید.

    ادامه مطلب.... 

 

آزمایشگاهها

  • آزمایشگاههای این گروه در دو حالت آموزشی و تحقیقاتی قابل استفاده هستند و کارشناسان متخصص اداره میشود. امکانات این آزمایشگاهها با روند پیشرفت تحقیقات به روز میشود. 

    ادامه مطلب....

پروژه های پژوهشی

  • این گروه علاوه بر انجام پروژه های متعدد دانشجویی، در ارتباط با صنایع مختلف استانی و کشوری نیز پروژه های تحقیقاتی متعددی را به انجام رسانده و یا در حال انجام است.

    ادامه مطلب.... 

اعضاء هیئت علمی

  • گروه مهندسی مکانیک دارای 12 عضو هیئت علمی اصلی میباشد که در سه گرایش تبدیل انرژی، طراحی کاربردی و مکاترونیک فعالیت مینمایند.

    ادامه مطلب....