مهندسی مکانیک


 

پذیرش دانشجو

گروه مهندسی مکانیک علاوه بر پذیرش دانشجوی کارشناسی در دو گرایش، در دو مقطع کارشناسی ارشد و دکتری نیز اقدام به پذیرش دانشجو در سه گرایش مختلف مینماید. بیشتر 

           

اعضاء هیئت علمی

گروه مهندسی مکانیک دارای 14 عضو هیئت علمی اصلی میباشد که در سه گرایش تبدیل انرژی، طراحی کاربردی و مکاترونیک فعالیت مینمایند. بیشتر

 

 

       فرمها

  • فرم ثبت نام پروژه کارشناسی
  • فرم ثبت نام پایان نامه کارشناسی ارشد
  • فرم شرکت در سمینار کارشناسی ارشد
  • فرم درخواست اولیه دفاع از پایان نامه
  • فرم تشکیل هسته پژوهشگران جوان

       آیین نامه ها

آزمایشگاهها

آزمایشگاههای این گروه در دو حالت آموزشی و تحقیقاتی قابل استفاده هستند و امکانات این آزمایشگاهها توسط کارشناسان متخصص، با روند پیشرفت تحقیقات، به روز میشود. بیشتر 

 

پروژه های پژوهشی

این گروه علاوه بر انجام پروژه های متعدد دانشجویی، در ارتباط با صنایع مختلف استانی و کشوری نیز پروژه های تحقیقاتی متعددی را به انجام رسانده و یا در حال انجام است. بیشتر 

 

       امکانات پژوهشی