کارشناسی


کارشناسی

 

رشته مهندسی معدن یکی از رشته های برکاربرد در صنایع است. دروس این رشته در مقطع کارشناسی به دلیل تنوع بالایی که دارند نسبت به بعضی رشته­ های مهندسی دشوارتر هستند در واقع در این رشته  دانشجویان باید یک سری دروس زمین شناسی نه به طور خاص و دروس تخصصی مهندسی معدن و مخلوطی از دروس مفهومی مهندسی مکانیک، مهندسی عمران، مهندسی مواد را بگذرانید. همچنین تعداد واحدهای آزمایشگاهی، بازدیدهای علمی و کارآموزی در این رشته بالا می باشد. در حال حاضر دوره کارشناسی مهندسی معدن، شامل دو گرایش استخراج و اکتشاف مواد معدنی است.

آرایش ترمی و سرفصل دروس کارشناسی مهندسی معدن