سایر امکانات

فضاهای آموزشی

کلاسهای چند رسانه ای موجود هر يک مجهز به يک دستگاه کامپيوتر متصل به اينترنت و ويدئوپروژکتور می باشد. اين کلاسها کمک شايان توجهی به اساتيد به منظور ارائه هر چه بهتر مفاهيم به دانشجويان نموده و از طرف ديگر موجبات يادگيری بهتر و بيشتر دانشجويان را فراهم ميسازد.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

آزمایشگاه ها و تجهیزات آزمایشگاهی

 

واحد های آزمایشگاهی و کارگاهی به منظور آموزش علمی دانشجویان در برنامه درسی دانشجویان مهندسی گنجانده شده است . طی فعالیت در آزمایشگاه ها و کارگاه ها دانشجو با کاربرد عملی مفاهیم وتئوری هایی که در درس نظری آموخته است آشنا می شود . آزمایشگاه ها و کارگاه های فعال در گروه مهندسی صنایع عبارتند از:
- آزمایشگاه اندازه گیری دقیق و کنترل کیفیت
- کارگاه ریخته گری
- کارگاه ماشین ابزار
- کارگاه جوشکاری

---------------------------------------------------------------------------------------------------

آزمايشگاه اندازه گيري دقيق و كنترل كيفيت

در اين آزمايشگاه، فعاليت هاي آموزشـــــي و تحقيقاتي مرتبط با سيستم هاي اندازه گيــري و كنترل كيفي فيزيكي قطعات و اجزا، انجام مي پذيرد.
موضوع كلي آزمايشگاه اندازه گيري دقيق، كنترل كيفي قطعات مكانيكي از لحاظ اندازه ابعاد و صافي سطوح و مقدار زوايا با توجه به تلرانس موردنياز هر قطعه مي باشد كه در سه حالت (الف- قطعات ساخته شده، ب- كنترل ضمن ساخت قطعات ج- پيدا كردن قطعات فرسوده شده و ناقص) بحث مي گردد. براي يادگيري بهتر دانشجويان ضمن يادگيري روشها از لحاظ تئوري به طور عملي نيز روي قطعات نمونه آزمايش صورت مي گيرد.

اهمیت فرایند های اندازه گیری : درمورد اهمیت اندازه گیری مفصل کار خیلی مکانیزه ونیاز به انگیزش متصد یانی که روی چنین مشاغلی کار می کنند واگرایی زیادی در تفکر وصفات مدیریت وجود دارد.یک باور عمومی این است که تا سیستم تولید خود کارترباشد اهمیت اندازه گیری دقیق آن در صورت وجود ویا صرف وقت وهزینه زیاد روی تلاش های انگیزش متصدیان درگیر کمتر است.دلایل این اعتقاد بر این واقعیتها استوارند که فرایند ماشینی یا کنترل شده خود کار است و اینکه تأثیر متصدیان بر بهره وری تجهیزات خیلی کم یا صفر است.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

کارگاه ماشین ابزار

- ماشین ابزار پادشاهی تجهیزات سرمایه ای است. فقط ماشین ابزار می تواند خود را باز تولید کند. هر قلم تولید شده می تواند به تجهیزات سرمایه ای مربوط شود و کل تجهیزات سرمایه ای محصول یک یا چند ماشین ابزار است. از اینرو ماشین ابزار سرچشمه تمام فرآیندهای صنعتی و تمام کالاهای تولید شده و پروسه شده است.
- فقط دو خانواده اصلی از ماشین های ابزار مکانیکی وجود دارند. اولی گروه ماشینهای تراش برداری است که با برداشتن تراشه های منفرد از قطعه کار به فلز شکل می دهند. اینها شامل ماشینهای فرز، مته کاری، سوراخ تراشی ،گندگی ، صفحه تراشی ، خانکشی ، تراشکاری ، سنگ زنی و اره کاری می شوند.
- خانواده دیگر گروه ماشین های ابزارشکل دهنده می باشد، که شامل پرسهای منگنه و شکل دهی ، قیچی آهن بر و ورق خم کنهای پرسی ، و ماشینهای ریختگری و قالب گیری می شوند. تجهیزات تغذیه و حمل مواد ماشین ابزار در نظر گرفته نمی شوند ، بلکه به عنوان موردی کمکی عمل می کنند.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

کارگاه جوشکاری

 

به منظور آشنايی دانشجويان با يکی از فرايندهای مهم صنعتی در توليد و سـاخت قطعات در اين کارگــاه، آموزش جوشکــاری برق و گــاز به دانشجويان مهندسی صنايع و ديگر دانشکده های متقاضی ارائه می شود. دستگاههای موجود در اين کارگاه عبارت است از سيستم های جوشکاری با برق، گاز، CO۲ و آرگون که اخيراً تعدادی دستگاه جوش آرگون، پلاسما و CO۲ خريداری شده و در حال نصب و بهره برداری می باشد. به منظور ايمنی بيشتر کپسولهای گاز CO۲ و استيلن، پروژه گازرسانی بصورت مرکزی در دست انجام می باشد. اميد آنکه با فعاليتهای صورت گرفته تاکنون و برنامه های آتی اين مرکز به يکی از مراکز مهم و تخصصی در زمينه فناوريهای جوش پيشرفته در ايران تبديل شود.