مهندسی شیمی


 

پذیرش دانشجو

  • گروه مهندسی شیمی علاوه بر پذیرش دانشجوی کارشناسی در یک گرایش ، در مقطع کارشناسی ارشد در چهار گرایش و در مقطع دکتری نیز اقدام به پذیرش دانشجو یک گرایش می نماید

 ادامه مطلب.... 

 

آزمایشگاهها

  • آزمایشگاههای این گروه در دو حالت آموزشی و تحقیقاتی قابل استفاده هستند و کارشناسان متخصص اداره می شود. امکانات این آزمایشگاه ها با روند پیشرفت تحقیقات به روز می شود. 

    ادامه مطلب....

پروژه های پژوهشی

  • این گروه علاوه بر انجام پروژه های متعدد دانشجویی ، در ارتباط با صنایع مختلف استانی و کشوری نیز پروژه های تحقیقاتی متعددی را به انجام رسانده و یا در حال انجام است.

    ادامه مطلب....

 

اعضاء هیئت علمی

  • گروه مهندسی شیمی دارای 13 عضو هیئت علمی اصلی میباشد که در گرایش  مختلف این رشته فعالیت می نمایند.

  

 

 ادامه مطلب....