مهندسی معدن


مهندسی معدن

 

 

 

پذیرش دانشجو

گروه مهندسی معدن در دانشگاه مادر سیستان و بلوچستان از سال 1384 اقدام به پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی نموده است. از سال 1398 در مقطع کارشناسی ارشد نیز دانشجو می پذیرد. ادامه مطلب

اعضای هیئت علمی

گروه مهندسی معدن دارای 8 عضو هیئت علمی اصلی می باشد که در چهار گرایش استخراج معدن، اکتشاف معدن، فرآوری مواد معدنی و مکانیک سنگ  فعالیت می نمایند. ادامه مطلب

آزمایشگاهها

آزمایشگاه های این گروه در دو حالت آموزشی و تحقیقاتی قابل استفاده هستند و توسط کارشناسان متخصص اداره می شود. امکانات این آزمایشگاه ها با روند پیشرفت تحقیقات به روز می شود. ادامه مطلب

پروژه های پژوهشی

این گروه علاوه بر انجام پروژه های متعدد دانشجویی، در ارتباط با صنایع مختلف استانی و کشوری نیز پروژه های تحقیقاتی متعددی را به انجام رسانده و یا در حال انجام است.ادامه مطلب