مهندسی معدن


مهندسی معدن

 

کشور ایران دارای پتانسیل بالای و متنوعی از مواد معدنی می­باشد که لازم است مورد اکتشاف و بهره ­برداری اصولی قرار گیرد. بدون شک مواد معدنی جایگزین مناسب و مطمئنی برای منابع رو به اتمام نفت و گاز به منظور اهداف اقتصادی می­باشد. امروزه خودکفایی در صنایع استراتژیک و پیشرفته، بدون دست­یابی به ذخایر مواد معدنی مقدور نمی­باشد. شناسایی دقیق مواد معدنی و استفاده بهینه از آنها در صنایع پیشرفته در سال­های آتی، بسیار با اهمیت­ تر از گذشته خواهد بود.

استان سیستان و بلوچستان از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های اقتصادی بالایی از جمله مرز مشترک با کشورهای افغانستان و پاکستان، مرز ساحلی در جوار دریای عمان و دسترسی به آب‌های آزاد بین‌المللی برخوردار است. توسعه بخش­های مختلف اکتشاف، استخراج و فراوری مواد معدنی به همراه بازار مصرف مناسب و روزافزون آنها در داخل و خارج کشور، زمینه ایجاد اشتغال براي هزاران نفر به طور مستقیم و غیر مستقیم را فراهم می­نماید.

راهنمای آموزشی دانشجویان جدیدالورود مهندسی معدن