کارشناسی

دوره كارشناسي مهندسي صنایع يكي از دوره‌هاي تحصيلي آموزش عالي است كه هدف آن ارتقاء سطح دانش مهندسي كشور در رشته صنایع و تربيت افراد مستعدي است كه آموخته‌هاي نظري و عملي آنها هم سطح دانشگاه‌ها و مراكز پيشرفته علمی و صنعتی جهان باشد.

برنامه درسی کارشناسی مهندسی صنایع

 

 

کد درس

اسامی دروس پایه

واحد

پیشنیاز

کد درس

اسامی دروس اصلی و تخصصی اجباری

واحد

پیشنیاز

کد درس

اسامی دروس اختیاری

( انتخاب 28 واحد از دروس ذیل )

واحد

پیشنیاز

 

 

1

ریاضی (1)

3

-

10

اقتصاد عمومی (1)

2

 

38

طراحی ایجاد صنایع

3

12-15-26

 

2

ریاضی (2)

3

1

11

اقتصاد عمومی (2)

2

10

39

مهندسی فاکتورهای انسانی

3

14

 

3

معادلات دیفرانسیل

3

2 یا همزمان

12

اصول حسابداری و هزینه یابی

3

30

40

برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات

3

17-26

 

4

فیزیک (1)

3

1  یا همزمان

13

مدیریت و کنترل پروژه

3

20

41

برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودیهای (2)

3

30

 

5

فیزیک (2)

3

4

14

ارزیابی کار و زمان

3

29

42

مدیریت کیفیت و بهره وری

3

16

 

6

آز فیزیک (1)

1

4 یا همزمان

15

طرح ریزی واحدهای صنعتی

3

14-23-29

43

برنامه ریزی حمل و نقل

3

20

 

7

آز فیزیک (2)

1

5 یا همزمان

16

کنترل کیفیت آماری

3

19

44

تحلیل سیستمها

3

3

 

8

برنامه نویسی کامپیوتر

3

1

17

تئوری احتمالات و کاربرد آن

3

2

45

مدلهای احتمالی و تئوری صف

3

17

 

9

محاسبات عددی

2

8

18

جبر خطی

3

1

46

تجزیه و تحلیل تصمیم گیری

3

20

 

جمع کل واحدها :22   واحد

19

آمار مهندسی

3

17

47

سیستمهای اطلاعات مدیریت

3

8

 

20

تحقیق در عملیات (1)

3

17-18

48

آزمایشگاه اندازه گیری دقیق و کنترل کیفیت

2

16-29

کد درس

دروس عمومی

واحد

پیشنیاز

21

تحقیق در عملیات (2)

3

20

49

ایمنی و بهداشت صنعتی

2

14

 

فارسی عمومی

3

 

22

اصول مدیریت و تئوری سازمان

2

حداقل50واحد

50

اتوماسیون صنعتی

3

9-29

 

زبان عمومی

3

 

23

نقشه کشی صنعتی

2

 

51

مونتاژ مکانیکی

3

15-34

 

تربیت بدنی (1)

1

تربیت بدنی (1)

24

مبانی مهندسی برق

3

5

52

کنترل عددی

3

9-29

 

تربیت بدنی (2)

1

 

25

آزمایشگاه مبانی برق

1

24یا همزمان

53

کارگاه ماشین افزار (2)

1

29یا همزمان

 

دانش تنظیم خانواده

2

 

26

اقتصاد مهندسی

3

11

54

کارگاه اتومکانیک

1

 

 

فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

2

 

27

استاتیک و مقاومت مصالح

3

1

55

اصول بازاریابی

2

حداقل 80 واحد

 

اندیشه اسلامی1 -اندیشه اسلامی2- انسان در اسلام- حقوق اجتماعی و سیاسی در اسلام

2+2

2درس از این دروس

28

علم مواد

3

 

56

سیستم های پرداخت حقوق و دستمزد

3

12

 

فلسفه اخلاق- اخلاق اسلامی -آیین زندگی- عرفان عملی اسلام

2

1درس از این دروس

29

روشهای تولید

3

34یا همزمان

57

شیمی عمومی

3

 

 

انقلاب اسلامی ایران- آشنایی با قانون اساسی- اندیشه سیاسی امام (ره)

2

1درس از این دروس

30

برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودیهای (1)

3

20

58

مدیریت مالی

2

12

 

تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی- تاریخ تحلیلی صدر اسلام- تاریخ امامت

2

1درس از این دروس

31

برنامه ریزی تولید

3

30

59

یک درس از سایر رشته های مهندسی

3

 

 

تفسیر موضوعی قرآن- تفسیر موضوعی نهج البلاغه

2

1درس از این دروس

32

اصول شبیه سازی

3

8-19

 

 

 

 

 

آشنایی با دفاع مقدس

2

 

33

پروژه

3

سال آخر

جمع کل واحدها : 58 واحد

 

جمع کل واحدها : 66  واحد

 

کد درس

کارآموزی

واحد

پیشنیاز

37

کارآموزی

1

سال سوم یا بالاتر

کد درس

کارگاه ها

واحد

پیشنیاز

عمومی

پایه

کارگاه

اصلی وتخصصی

اختیاری

کارآموزی

جمع

26

22

3

66

28

1

146 واحد

 

 

34

کارگاه ماشین افزار (1)

1

 

35

کارگاه عمومی جوش

1

 

جمع کل واحدها :

26 واحد

36

کارگاه ریخته گری ( ذوب و مدلسازی )

1

 

 

جمع کل واحدها :

 

3واحد