کارشناسی

دوره كارشناسي مهندسي صنایع يكي از دوره‌هاي تحصيلي آموزش عالي است كه هدف آن ارتقاء سطح دانش مهندسي كشور در رشته صنایع و تربيت افراد مستعدي است كه آموخته‌هاي نظري و عملي آنها هم سطح دانشگاه‌ها و مراكز پيشرفته علمی و صنعتی جهان باشد.

سیلابس و برنامه ترمی دروس کارشناسی مهندسی صنایع

 

 

دانشگاه سیستان و بلوچستان-دانشکده مهندسی شهید نیکبخت-گروه مهندسی صنایع

 

ترم اول

ترم دوم

ترم سوم

ترم چهارم

نام درس

واحد

نام درس

واحد

نام درس

واحد

نام درس

واحد

ریاضی1

3

ریاضی2

3

تئوری احتمالات و کاربرد آن

3

تحقیق در عملیات1

3

فیزیک1

3

برنامه نویسی کامپیوتر

3

معادلات دیفرانسیل

3

آمار مهندسی

3

آز-فیزیک1

1

فیزیک2

3

اقتصاد مهندسی

3

سیستمهای اطلاعات مدیریت

3

نقشه کشی صنعتی

2

کارگاه ماشین ابزار1

1

آز-فیزیک2

1

تحلیل سیستم ها

3

علم مواد

3

جبر خطی

3

کارگاه ماشین ابزار2

1

روش های تولید

3

فارسی عمومی

3

استاتیک و مقاومت مصالح

3

تربیت بدنی2

1

محاسبات عددی

2

زبان عمومی

3

مبانی اقتصاد

3

مبانی کارآفرینی

2

درس عمومی

2

 

 

تربیت بدنی1

1

درس عمومی

2

 

 

 

 

 

 

درس عمومی

2

 

 

جمع

18

جمع

20

جمع

18

جمع

19

ترم پنجم

ترم ششم

ترم هفتم

ترم هشتم

نام درس

واحد

نام درس

واحد

نام درس

واحد

نام درس

واحد

تحقیق در عملیات2

3

اصول حسابداری و هزینه یابی

3

مدیریت مالی

2

اصول بازاریابی

2

مدیریت و کنترل پروژه

3

برنامه ریزی تولید

3

طرحریزی واحدهای صنعتی

3

برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات

3

اصول شبیه سازی

3

تجزیه و تحلیل تصمیم گیری

3

برنامه ریزی حمل و نقل

3

مدل های احتمالی و تئوری صف

3

برنامه ریزی و کنترل موجودی1

3

مبانی مهندسی برق

3

برنامه ریزی و کنترل موجودی2

3

آز-اندازه گیری دقیق و کنترل کیفیت

2

اصول مدیریت و تئوری سازمان

2

آز-مبانی مهندسی برق

1

کنترل کیفیت آماری

3

پروژه پایانی

3

ارزیابی کار و زمان

3

کارگاه جوشکاری

1

درس عمومی

2

درس عمومی

2

کارگاه ریخته گری

1

درس عمومی

2

 

 

 

 

درس عمومی

2

 

 

 

 

 

 

جمع

20

جمع

16

جمع

16

جمع

15

  • 1 واحد کارآموزی(240 ساعت) سال سوم یا بالاتر باید توسط دانشجو انتخاب گردد(در مجموع 143 واحد با احتساب 1 واحد کارآموزی)
  • برنامه ترمی مقطع کارشناسی دانشجویان مهر 1400 و مابعد