سایر امکانات


سایر امکانات

-کارگاه ریخته­ گری

در این آزمایشگاه که از دو بخش مدلسازی و ریخته­گری تشکیل شده است. ابتدا دانشجویان با انواع مدل، خصوصیات آن و نحوه ساخت مدلهای چوبی آشنا می گردند و پس از ساخت مدل چوبی در آزمایشگاه ریخته گری به قالبگیری مدل می پردازند. قالبگیری انواع مدلها(یک تکه، دوتکه چند تکه،ماهیچه دار...)، ریخته­گری انواع فلزات غیرآهنی، قالبگیری با ماسه­ی CO2، ماسه چراغی و ماسه معمولی انجام می گردد. همچنین آزمایش های مختلف ریخته­گری، ریخته­گری کامپوزیت­های زمینه فلزی و غیره در این بخش انجام می­پذیرد.   

IMG_20171011_132720_HDR.jpg-تجهیزات:

1-  2 دستگاه کوره­ی ریخته­ گری گازی

2- همزن ماسه

3- انواع مدل (فلزی و چوبی)

4- لوازم ریخته­گری(درجه، کوبه و....)

 

 

 

 

 

 

 

 

   

سرپرست آزمایشگاه

کارشناس آزمایشگاه

تلفن

مهندس مرتضی خسروی

مهندس حمیدرضا نورزایی

2838