کارشناسی


کارشناسی

آرایش ترمی و سرفصل دروس مهندسی مواد

 

آرایش ترمی پیشنهادی دروس مقطع کارشناسی مهندسی مواد گرایش فرایندهای ساخت مواد (ورودی­های 1401 به بعد)

منطبق بر برنامه آموزشی دوره کارشناسی مهندسی مواد و متالورژی گروه فنی و مهندسی دانشگاه صنعتی امیرکبیر مصوب 96/5/11

 

نوع درس

تعداد واحد

عمومی

22 واحد مطابق برنامه دانشگاه سیستان و بلوچستان

پایه

27 واحد (۲۳ واحد نظری و 4 واحد عملی)

اصلی

58 واحد (5 واحد نظری، 3 واحد عملی، 2 واحد کاراموزی و 3 واحد پروژه)
تخصصی 20 واحد

اختیاری (بسته فرایندهای ساخت)

15 واحد (13 واحد نظری و 2 واحد عملی)

اجباری دانشگاه سیستان و بلوچستان

3 واحد (مبانی کارافرینی)

 

نیمسال اول

نوع درس

تعداد واحد

کد درس

عنوان درس

یشنیاز (همنیاز)

پایه

3

28-10-106

ریاضی عمومی 1

ندارد

پایه

3

22-12-104

فیزیک 1

ندارد
پایه

3

22-16-103

شیمی عمومی

ندارد

اصلی

2

24-12-320

نقشه کشی صنعتی

ندارد

اصلی

1

24-12-324

آشنایی با مهندسی مواد و متالورژی

ندارد

عمومی

3

12-14-070

انگلیسی همگانی

ندارد

عمومی

3

12-12-070

ادبیات فارسی

ندارد

تعداد واحد

18 واحد

 

 

            نیمسال دوم          

نوع درس

تعداد واحد

کد درس

عنوان درس

پیشنیاز (همنیاز)

پایه

3

28-10-116

ریاضی عمومی 2

ریاضی عمومی 1

پایه

3

24-12-122

مبانی و برنامه نویسی کامپیوتر

ریاضی عمومی 1

پایه

1

22-12-107

آزمایشگاه فیزیک 1

(فیزیک 1)

پایه

1

24-12-123

کارگاه عمومی

ندارد

پایه

1

22-16-105

آزمایشگاه شیمی عمومی

(شیمی عمومی)

اصلی

3

24-12-321

استاتیک

فیزیک 1

اصلی

3

24-12-325

بلورشناسی و پراش اشعه ایکس

شیمی عمومی

اصلی

3

24-12-335

شیمی مواد

شیمی عمومی

عمومی

2

30-22-015

اندیشه اسلامی 1

ندارد

تعداد واحد

20 واحد

 

 

نیمسال سوم

 نوع درس  

تعداد واحد

کد درس

عنوان درس

پیشنیاز (همنیاز)

پایه

3

24-12-121

معادلات دیفرانسیل

ریاضی عمومی 2

پایه

2

24-12-120

محاسبات عددی

مبانی و برنامه نویسی کامپیوتر

اصلی

3

24-12-327

شیمی فیزیک مواد

فیزیک 1 (ریاضی 2)

اصلی

3

24-12-329

متالورژی فیزیکی 1

بلورشناسی و پراش اشعه ایکس

پایه

3

22-12-109

فیزیک 2

فیزیک 1

اصلی

3

24-12-322

مقاومت مصالح

استاتیک

اختیاری

3

24-12-431

اصول مهندسی پلیمر

شیمی مواد

تعداد واحد

20 واحد

 

 

نیمسال چهارم

 نوع درس  

تعداد واحد

کد درس

عنوان درس

پیشنیاز (همنیاز)

اصلی

3

24-12-319

ریاضی مهندسی

معادلات دیفرانسیل

اصلی

3

24-12-326

پدیده های انتقال

معادلات دیفرانسیل

اصلی 

2

24-12-336

فیزیک مواد

 فیزیک 2

پایه   

1

22-12-111

آزمایشگاه فیزیک2

(فیزیک 2)

اصلی 

3

24-12-233

خواص مکانیکی 1

مقاومت مصالح-متالورزی فیزیکی 1

اصلی 

3

24-12-328

ترمودینامیک مواد

شیمی فیزیک مواد

اصلی 

2

24-12-331

متالورژی فیزیکی 2

متالورژی فیزیکی 1

عمومی 

2

30-22-031

انقلاب اسلامی ایران

 ندارد

تعداد واحد

  19 واحد

 

 

نیمسال پنجم

نوع درس 

تعداد واحد

کد درس

عنوان درس

پیشنیاز (همنیاز)

اصلی 

2

24-12-232

انجماد فلزات

پدیده­های انتقال-متالورژی فیزیکی 1

تخصصی

3

24-12-292

اصول شکل دهی مواد

 خواص مکانیکی مواد 1

تخصصی

3

24-12-220

اصول تولید فلزات

ترمودینامیک مواد

اختیاری 

3

24-12-433

خواص مکانیکی مواد 2

خواص مکانیکی مواد 1

اصلی

3

24-12-337

الکتروشیمی و خوردگی

ترمودینامیک مواد

اصلی

3

24-12-338

سینتیک مواد

شیمی فیزیک مواد-پدیده های انتقال

تخصصی

2

24-12-291

عملیات حرارتی

متالورژی فیزیکی 2

عمومی 

1

18-16-080

تربیت بدنی

ندارد

تعداد واحد 

20 واحد

 

 

نیمسال ششم

نوع درس 

تعداد واحد

کد درس

عنوان درس

پیشنیاز (همنیاز)

تخصصی

3

24-12-293

ریخته گری

انجماد فلزات

اصلی

1

24-12-334

آزمایشگاه خواص مکانیکی مواد

خواص مکانیکی مواد 1

اصلی

3

24-12-339

روش­های شناسایی و آنالیز مواد

80 واحد

تخصصی

3

24-12-221

آشنایی با فرایندهای ساخت

خواص مکانیکی مواد 1

اختیاری

2

24-12-440

زبان تخصصی

  80 واحد

تخصصی

3

24-12-294

جوشکاری و اتصال مواد

متالورژی فیزیکی 2

عمومی 

2

30-22-051

تفسیر موضوعی قرآن

ندارد

تعداد واحد 

17 واحد

 

 

نیمسال هفتم

نوع درس 

تعداد واحد

کد درس

عنوان درس

پیشنیاز (همنیاز)

اصلی

2

24-12-340

کاراموزی

80 واحد 

اختیاری

3

24-28-037

کارافرینی

ندارد 

اصلی

3

24-12-323

مبانی مهندسی برق

فیزیک 2

اختیاری

1

24-12-439

آزمایشگاه انجماد و ریخته گری

ریخته­ گری 

 اصلی

1

24-12-330

آزمایشگاه متالوگرافی

متالورژی فیزیکی 1 

  اختیاری

1

24-12-437

آزمایشگاه عملیات حرارتی

عملیات حرارتی

عمومی

1

18-16-083

ورزش 1

ندارد

عمومی

2

30-22-017

انسان در اسلام

ندارد

عمومی

2

30-22-056

تنظیم خانواده

ندارد 

تعداد واحد

16 واحد

 

 

نیمسال هشتم

نوع درس 

تعداد واحد

کد درس

عنوان درس

پیشنیاز (همنیاز)

تخصصی

3

24-12-295

طراحی و انتخاب مواد مهندسی

100 واحد

اصلی

3

24-12-341

پروژه کارشناسی

100 واحد

اختیاری

2

24-12-432

مهندسی پودر

 100 واحد

اختیاری

3

24-12-435

مواد مرکب و سلولی

100 واحد

عمومی

2

30-22-022

اخلاق اسلامی

  ندارد

عمومی 

2

30-22-043

تاریخ امامت

ندارد

تعداد واحد

15 واحد