کنفرانس ها و همایش ها


کنفرانس ها و همایش ها

کنفرانس های برگزار شده:

 

اولین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران (شهریور 1391)

اولین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران با ارائه مقالات مختلف در قالب سخنرانی و پوستر در شهریور 1391 در دانشگاه سیستان و بلوچستان برگزار گردید.

 

هفتمین کنفرانس انجمن مهندسان مکانیک ایران (فروردین 1378)

.