پروژه های پژوهشی


پروژه های پژوهشی

پروژه های سال 95 :

ارائه مدل چندپاسخه براي تخصيص اپراتورها و توالي انجام كارها در خط توليد سلولي مبتني بر بهينه سازي شبيه سازي

به كارگيري مهندسي ارزش در پروژه هاي عمراني با رويكرد ارزيابي آلترناتيوهاي ساخت و ساز سبز ( مطالعه موردي  پروژه هاي مسكن مهر شهر زاهدان )

 

پروژه های سال 94 :

ارائه مدل براي شناسايي فاکتورهاي اصلي توليد در يک واحد صنعتي با استفاده از روش گسترش عملکرد کيفيت

ارائه مدل بهينه سازي چند هدفه مسأله تخصيص مکان هاي دفاعي و حل آن با الگوريتم هاي NSGA-II و MOSA

ارائه مدل بهينه سازي چند هدفه مسأله مکانيابي - مسيريابي در حالت احتمالي با در نظر گرفتن پنجره هاي زماني و ناوگان حمل و نقل ناهمگن و حل آن با الگوريتم هاي PESA - II ،SPEA2 و NSGA - II

ارائه يک مدل جديد تخصيص نيروي انساني براي سيستم توليد سلولي در حالت احتمالي

ارزيابي ريسک پروژه هاي ساخت، با استفاده از روش راف ويکور و فازي ويکور تحت عدم قطعيت

بررسي اقتصادي و مالي انرژي هاي نو ( انرژي خورشيدي ) در صنعت سيمان ( مطالعه موردي  سيمان سيستان )

بهينه سازي چندهدفه مسأله برنامه ريزي توليد در سيستم MTO با پنجره زمان توليد و تقسيم سفارشات، با استفاده از NSGA - II

جايابي بنادر خشک با استفاده از الگوريتم مورچگان

سنجش عملکرد مبتني بر مديريت ارتباط با مشتري ( CRM‎ ) و بازاريابي رابطه مند ( RM‎ ) و عملکرد کسب و کار با استفاده از تکنيک تحليل شبکه اي ( ANP‎ ) هتل بين المللي هرمز بندرعباس

مدل بهينه سازي تخصيص وسايل حمل و نقل به شبکه ي مراکز واسطه

مدل مکان يابي و تخصيص p - هاب مرکز سلسله مراتبي با در نظر گرفتن محدوديت ظرفيت

 

پروژه های سال 93 :

اجراي مهندسي ارزش با هدف کاهش هزينه ها و بهبود طراحي پروژه پست ۶۳  230 ‎۴۰۰ شمال زاهدان با استفاده از تکنيک تاپسيس فازي

ارائه مدل ارزيابي کيفي عملکرد با استفاده از رتبه بندي فاکتورهاي تاثيرگذار در انتخاب شرکت هاي psp با رويکرد فازي

ارائه مدل ترجيحات مشترکين در انتخاب اپراتورهاي مخابراتي تلفن همراه ( مطالعه موردي  دانشجويان دانشگاه فردوسي مشهد )

ارائه مدل‌ و بهینه سازی هزینه سیستم های نگهداری و تعمیرات با استفاده از الگوریتم های فراابتکاری

ارائه مدلي براي طراحي شبکه زنجيره تامين با ترکيب برنامه ريزي آرماني بازهاي و LinPreRa فازي

ارائه یک مدل ارزیابی ریسک در مدیریت زنجیره تامین مهندسی طبق سفارش با استفاده از تحلیل بازه ای و روش نمونه گیری مجدد جک نایف

ارزيابي تاثير فناوري اطلاعات بر توانمندسازي شغلي کارکنان با استفاده از روش تصميم گيري چند معياره ويکور در محيط فازي ( مطالعه موردي  سازمان تامين اجتماعي تهران )

ارزیابی عملکرد سازمان فنی و حرفه ای استان سیستان و بلوچستان با استفاده از کارت امتیازی متوازن (BSC) و روش تصمیم گیری چند معیاره TOPSIS

ارزیابی كارايي بنادر ایران با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها (DEA)

ارزيابي مقايسه اي کيفيت خدمات بيمارستاني با استفاده از روش سروکوال وزن دهي شده فازي

استفاده از روش کارت امتيازي متوازن ( BSC ) براي ايجاد يک ارزيابي عملکرد و مدل روابط در دانشگاه سيستان و بلوچستان بر اساس فرآيند تحليل شبکه اي ( ANP )

اندازه گیری مدیریت دانش در مدارس سازمان آموزش و پرورش بر اساس مدلی بر مبنای نظام خبره فازی و رتبه بندی آن با AHP ( مطالعه موردی  مقطع دبیرستان آموزش و پرورش شهرستان زاهدان )

بررسي و اولويت بندي مولفه هاي تاثير گذار در فرآيند استقرار سيستم نگهداري و تعميرات PM‎ در سازمانهاي خدماتي ( مطالعه موردي  اداره کل راه و شهرسازي شهرستان ايرانشهر )

بهبود اجرا روش تاگوچي در بخش خدماتي ( مطالعه موردي  شرکت خدمات گارانتي وسايل الکترونيکي )

تعیین مقدار EPQ کمبوددار برای تقاضای تصادفی فازی با نرخ تولید محدود به همراه محدودیت سرمایه و فضای انبار برای مسائل چند محصولی

توسعه سيستم مديريت ريسک پروژه هاي عمراني با تلفيق روش هاي تصميم گيري چند معياره ( مطالعه موردي  سدهاي استان سيستان و بلوچستان )

توسعه مدل موجودی احتمالی چند محصولی فسادپذیر همراه با تخفیف و بدون کمبود

توسعه يك مدل بهينه هزينه توزيع لجستيك معكوس در شرايط تلفیق انبارهای توزیع برگشتی

رتبه بندی صنایع هایتک به کمک تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره جهت سرمایه گذاری ( مطالعه ی موردی در شیراز )

شناسايی و اولويت بندی عوامل موثر در انتخاب مدير با استفاده از تکنيکهای MADM و تکنیک ادغامی (Poset)

شناسايي و رتبه بندي عوامل مؤثر بر پياده سازي CRM در شرکت آب و فاضلاب استان سيستان و بلوچستان با استفاده از روش فرآيند تحليل سلسله مراتبي فازي و ELECTERE

طراحی شبکه زنجیره تامین چابک به کمک الگوریتم جستجوی ممنوع و تئوری مجموعه های فازی در حالت غیرقطعی بودن تقاضا

یک روش برنامه ریزی تصادفی دو مرحله ای برای مسئله طراحی شبکه توزیع زنجیره تامین با تابع تقاضای تصادفی

 

پروژه های سال 92 :

ارزیابی بکارگیري هوش تجاري در موفقیت مدیریت ارتباط با مشتري ( مطالعه موردي  شرکت پارس مدیر )

ارزیابی عملکرد کارگاه های آموزشی مراکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان زاهدان با تلفیق دو روش تحلیل پوششی داده ها (DEA) و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)