کنفرانس ها و همایش ها


کنفرانس ها و همایش ها

کنگره ها و کنفرانس های برگزار شده:

 

ردیف عنوان کنفرانس زمان برگزاری پوستر
1 پنجمین کنفرانس علوم و مهندسی جداسازی 21 و 22 اردیبهشت 1401

 

2 سومین کنگره بین المللی نمک زدایی از آبهای شور

23 الی 25 شهریور1400

 

3 اولین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران 21 الی 23 شهریور 1391

 

4 سومین کنفرانس علوم و مهندسی جداسازی 13 الی 15 اردیبهشت 1391