کنفرانس ها و همایش ها


کنفرانس ها و همایش ها

کنگره ها و کنفرانس های برگزار شده:

دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی (24  آبان تا 26 ابان 1384 )

 

 

 

 

سومین  کنفرانس علوم و مهندسی جداسازی ( 13 تا 15 اردیبهشت 1391)