آزمایشگاه تحقیقاتی شماره 3


آزمایشگاه تحقیقاتی شماره 3

 

آزمايشگاه تحقيقاتي غشاء و نانوفیلتراسیون :

اين آزمايشگاه جهت انجام پروژه ملي ساخت غشاء هاي سراميكي و تصفيه نانوفیلتراسیون آب و پساب كه تحت حمايت مالي شركت آب و فاضلاب استان سيستان وبلوچستان بود در سال ۱۳۸۷ ساخته و مجهز به تجهيزات پژوهشي مورد نياز گرديد.

برخي از امكانات اين آزمايشگاه عبارتند از:

  •  ميكسر با تنش برشي بالا براي پراكندگي ذرات 
  • ترازوي دقيق و دستگاه تعيين رطوبت ذرات جامد
  • دستگاه سانتريفوژ 
  • پ هاش متر و هدايت سنج
  • دستگاه آناليز غربالي
  • آون و كوره الكتريكي پخت سراميك   
  •  آسياب گلوله اي سياره اي
  • گرانولاتور اختلاطي با تنش برشي بالا
  •  راكتور فتو كاتاليستي
  • دستگاه التراسونیک