مهندسی صنایع


اخبار

سرآمدان برتر آموزشی دانشکده مهندسی در سال 1400

سرآمدان برتر آموزشی دانشکده مهندسی در سال 1400

سرآمدان محترم برتر حوزه آموزشی دانشکده مهندسی در سال 1400 به شرح زیر می باشند: استاد سرآمد :دکتر اسماعیل توحیدلو (گروه مهندسی مواد) کارشناس آموزشی سرآمد:  مهندس مهدیه کیخا فرزانه کارشناس آزمایشگاهی و کارگاهی سر...
مراحل دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

مراحل دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

مراحل دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد به شرح پیوست زیر می باشد: