آزمایشگاه مکانیک سنگ

بسیاری از پروژه های عمرانی کشور نظیر سدسازی، راهسازی، معادن روباز و زیرزمینی همواره با حجم سنگینی از عملیات سنگی روبرو هستند. بدیهی است که تعیین پارامترهای مکانیکی سنگ، نقش کلیدی در طراحی صحیح این پروژه ها ایفا می کند. از آنجایی که انجام آزمایش های صحرایی همواره به سادگی امکان پذیر نبوده و هزینه بالایی در بر دارد، آزمایش های آزمایشگاهی هنوز نیز عمدتا به عنوان منبع اصلی شناسایی خواص سنگ مطرح می باشد.

 مکانیک سنگ رشته‌ای از علوم مهندسی است که در آن چگونگی رفتار سنگ در برابر عوامل بیرونی و درونی و تغییرات آنها مورد بحث قرار می‌گیرد. مکانیک سنگ را می‌توان به طور ساده، علم مطالعه اثر نیروها به روی سنگها، دانست که مهمترین هدف آن گردآوری آن دسته از اطلاعاتی است که توسط آنها بتوان سازه‌های مهندسی را در داخل یا به روی سنگها به نحو پایداری طراحی و بنا نمود. مکانیک سنگ شامل مباحث مختلفی است که از آن جمله خواص مکانیکی و فیزیکی سنگها می­باشد. این خواص یکی از مهمترین فاکتورهای شناخت سنگ محسوب می­شود. بدیهی است این شناخت تنها از راه کلاس درس حاصل نمی­شود بلکه لازم است در کنار مباحث تئوری و همانند سایر علوم فنی استفاده از فضاهای آموزشی و واحدهای عملیاتی نظیر آزمایشگاه ها نیز به فرآیند یادگیری و فهم عمیق تر این واحد درسی  اضافه گردد.   

آزمایشگاه مکانیک سنگ دانشگاه سیستان و بلوچستان با دارا بودن دستگاههای مجهز جهت انجام آزمایشات مکانیک سنگی آماده ارائه خدمات آموزشی و تحقیقاتی به دانشجویان محترم و سایر متقاضیان خارج از دانشگاه نیز می­باشد.

 تجهیزات  آزمایشگاه:

  • دستگاه مغزه­ گیر
  •  دستگاه برش و تسطیح مغزه
  • دستگاه برش مستقیم
  • دستگاه تعیین خمش سنگ
  • دستگاه تعیین اندیس بار نقطه
  • دستگاه تعیین مقاومت کششی غیر مستقیم (برزیلی) سنگ
  • دستگاه آزمایش دوام سنگ
  • سلول سه محوری هوک
  • دستگاه مقاومت تراکمی تک محوره سنگ

مشخصات کامل تجهیزات آزمایشگاه مکانیک سنگ