آزمایشگاه دینامیک ماشین و ارتعاشات


آزمایشگاه دینامیک ماشین و ارتعاشات

 

در این آزمایشگاه موضوع های مربوط به دروس ارتعاشات، کنترل اتوماتیک، دینامیک و دینامیک ماشین مورد بحث قرارمی‌گیرند. دانشجویان در این آزمایشگاه به طور عملی مسایل مورد مطالعه درباره سیستمهای ارتعاشی و کنترلی را بررسی نموده و محاسبات مربوط به این موضوع ها را انجام می‌دهند.

تجهیزات موجود در این آزمایشگاه عبارتند از:

   

- دستگاه اندازه گیری نیروی گریز از مرکز

- گاورنر

- ژیروسکوپ

- مکانیزمهای ساده

- اندازه گیر دور بحرانی

- روتور پیچشی

- چرخ طیار