آزمایشگاه ها


آزمایشگاه ها

آزمایشگاههای این گروه در دو حالت آموزشی و تحقیقاتی وجود داشته و توسط کارشناسان متخصص اداره می شود . امکانات این آزمایشگاه ها با روند پیشرفت تحقیقات به روز می شود.

آزمایشگاههای آموزشی :

یکی از اهداف گروه مهندسی شیمی تربیت نیرویهایی است که چه بصورت تئوری و چه عملی توانایی لازم برای ورود به بازار کار تخصصی خود را داشته باشند. در این راستا  دروس آزمایشگاهی از اهمیت ویژه ای برخوردارند. بنابراین تخصیص فضای مناسب برای آزمایشگاه ها و تجهیز آنها به دستگاه هایی که اطلاعات تجربی لازم را به دانشجویان بیاموزند از الویتهای گروه می باشد.

آزمایشگاههای تحقیقاتی:

در مقاطع بالاتر از کارشناسی، در دروس رشته مهندسی شیمی دروس آزمایشگاهی پیش بینی نشده است. در مقابل انجام پروژه های تحقیقاتی چه در درسها و چه پروژه پایانی در این مقاطع برای دانشجویان در نظر گرفته می شود. جهت انجام پروژه ها آزمایشگاه های تحقیقاتی در گروه دایر شده است و هر آزمایشگاه زیر نظر یک یا چند استاد متخصص در آن حوزه اداره می شود.  

 

آزمایشگاههای گروه مهندسی شیمیبه شرح زیر می باشد :

1- آزمایشگاه تحقیقاتی ( 1 ) : پیل سوختی ومیکروبی

2- آزمایشگاه تحقیقاتی ( 2 ) : سنتیک و کاتالیست

3- آزمایشگاه تحقیقاتی ( 3 ) : غشاء و نانوفیلتراسیون

4- آزمایشگاه تصفیه آب های صنعتی

5- ازمایشگاه عملیات واحد

6- آزمایشگاه انتگراسیون فرآیندها و کنترل

7- آزمایشگاه دینامیک سیالات محاسباتی

8- آزمایشگاه کنترل فرایند