تماس با ما

 

آدرس : زاهدان - خیابان دانشگاه - دانشگاه سیستان و بلوچستان - دانشکده مهندسی شهید نیکبخت - گروه مهندسی شیمی

تلفن تماس :05431136471

نمابر :05433447092