آزمایشگاه موتورهای احتراق داخلی


آزمایشگاه موتورهای احتراق داخلی

 

کارشناس آزمایشگاه: حمیدرضا کسروی

تلفن: 985431132782+

 

در این آزمایشگاه موضوع های مربوط به درس موتورهای احتراق داخلی مورد بحث قرار می‌گیرند و دانشجویان  به طور عملی مسایل مورد مطالعه درباره موتورهای احتراقی دو سیلندر و چهار سیلندر و همچنین نیروگاه های حرارتی را بررسی نموده و محاسبات مربوط به این موضوع ها را انجام می‌دهند. در این آزمایشگاه عملکرد منحنی‌های مشخصه موتورهای بنزینی و دیزل و همچنین تعیین این گونه منحنی‌ها بررسی می‌گردد.

تجهیزات موجود در این آزمایشگاه عبارتند از :

- موتور جت (بررسی عملکرد)

- تونل باد (بررسی نیروهای Drag و Thrust)

- موتور چهار سیلندر بنزینی

- موتور دو سیلندر دیزل

- موتور بخار

- موتور تراکم متغیر