آزمایشگاه متالوگرافی

- آزمایشگاه متالوگرافی

در این آزمایشگاه در مورد آشنایی با تکنیک­های تهیه نمونه جهت بررسی میکروسکوپی شامل نمونه­برداری، مانت­کردن، سایش و پرداخت، اچ کردن، آشنایی با میکروسکوپ و نحوه استفاده از آن، تفسیر مقاطع میکروسکوپی و تهیه تصویر از این مقاطع بحث می­گردد.

-تجهیزات

1- تعداد 8 دستگاه میکروسکوپ متالوگرافی

2- سیستم تصویر برداری میکروسکوپی

3- تعداد 2دستگاه پولیشر دوقلو

4- دستگاه مانت

5-تعداد 2 دستگاه برش سطح مقطع فلزات(کاتر) 

 

IMG_20171011_131822_HDR.jpg

IMG_20171014_071619_HDR.jpg

IMG_20171011_131959_HDR.jpg

IMG_20171011_131642_HDR.jpg

 

 

 

 

سرپرست آزمایشگاه

کارشناس آزمایشگاه

تلفن

دکتراسماعیل توحیدلو

مهندس فریدون اوکاتی صادق

2838