تقویم آموزشی

1400/06/27 - 1400/10/15

شروع كلاس ها
اساتید, دانشجو

1400/07/24 - 1400/07/28

ققل نمرات مهلت دار (پيش ترم، پروژه و كارآموزي نيمسال تابستان 1400)
كارشناس دانشکده, آموزش کل

- 1400/07/30

آخرين مهلت دانلود اطلاعات لازم از سامانه آموزش الكترونيكي مرتبط با ترم هاي 3991، 3992 و 3993
اساتید

- 1400/07/30

آخرین مهلت دفاع از پارساهای ترم 3992
دانشجو

1400/07/10 - 1400/07/30

اعلام رشته و شرايط پذيرش دانشجوي بدون آزمون ارشد مهر 1400
كارشناس گروه آموزشی

1400/07/15 - 1400/07/30

معرفي دانشجويان ممتاز كارشناسي به اساتيد مشاور المپياد 1401
استعدادهای درخشان

- 1400/08/30

عقد قرارداد حق التدریس اساتید مدعو
اساتید

1400/07/24 -

شروع فرآيند درخواست حذف اضطراري و حذف ترم
دانشجو, كارشناس دانشکده, كارشناس گروه آموزشی

1400/07/17 - 1400/10/15

شروع زمان ثبت غيبت كلاسي
اساتید

اخبار و اطلاعیه های آموزشی

نمایه آموزشی دانشگاه