تقویم آموزشی

1400/08/08 - 1400/10/15

شروع کلاس های دانشجویان نو ورود در مقطع کارشناسی ارشد
اساتید, دانشجو

1400/08/01 - 1400/08/10

اعلام اسامي واجدين شرايط كارشناسي ورودي مهر 97 و بهمن 96 جهت استفاده از تسهيلات آئين نامه
استعدادهای درخشان

1400/08/01 - 1400/08/10

اعلام اسامي واجدين شرايط كارشناسي ورودي مهر 97 و بهمن 96 جهت استفاده از تسهيلات آئين نامه پذيرش بدون آزمون ارشد
استعدادهای درخشان

- 1400/08/30

عقد قرارداد حق التدریس اساتید مدعو
اساتید

1400/07/24 -

شروع فرآيند درخواست حذف اضطراري و حذف ترم
دانشجو, كارشناس دانشکده, كارشناس گروه آموزشی

1400/07/17 - 1400/10/15

شروع زمان ثبت غيبت كلاسي
اساتید

اخبار و اطلاعیه های آموزشی

نمایه آموزشی دانشگاه