شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی

 

تقویم آموزشی

1402/07/10 -

آخرين مهلت ثبت نمرات دروس پروژه و كارآموزي تابستان 1402
دانشجو

1402/07/16 - 1402/07/19

ثبت‌نام الكترونيكي دانشجویان نوورود مهر 1402
عمومی

- 1402/07/15

آخرین تاریخ دفاع از پارسا (برای نیمسال 4012)
تحصیلات تکمیلی

1402/07/19 - 1402/07/22

امتحانات معرفی به استاد
عمومی

1402/07/22 - 1402/07/26

ثبت‌نام حضوري و انتخاب واحد دانشجویان نوورود مهر 1402
عمومی

1402/07/29 -

آخرين مهلت ثبت نمرات معرفی به استاد نيمسال 4021
عمومی

1402/07/15 - 1402/07/19

حذف پایان نامه های فاقد پیشنهاده (پروپوزال) از انتخاب واحد دانشجو و حق التدريس استاد
كارشناس دانشکده كارشناس گروه آموزشی آموزش کل عمومی

1402/07/30 - 1402/07/15

تأیید کاربرگ تدریس و فعالیت های آموزشی اساتید در سامانه گلستان (حق التدريس)
اساتید عمومی

1402/07/30 -

جلسه شورای موارد خاص
عمومی

1402/08/01 - 1402/08/15

آزمون ارزیابی جامع دکتری
عمومی

1402/08/06 - 1402/09/10

برگزاری جلسه معارفه برای دانشجویان نوورود مرور مجموعه مقررات آﻣﻮزﺷﯽ دوره کارشناسی ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ داﻧﺸﮕﺎه سیستان و بلوچستان
عمومی معاون آموزشي دانشكده

1402/08/06 - 1402/09/03

برگزاری میان‌ترم
عمومی

1402/08/06 - 1402/11/04

ثبت درخواست تصویب پیشنهاده (پروپوزال) توسط دانشجو (پيشنياز انتخاب واحد پايان نامه در نيمسال 4022)
عمومی تحصیلات تکمیلی

اخبار و اطلاعیه های آموزشی


شهدای دانشجوی دانشگاه

 
 

نمایه آموزشی دانشگاه