تقویم آموزشی

1401/07/07 -

روز آتش‌نشانی و ایمنی- روز جهانی قلب
عمومی

1401/06/05 - 1401/07/01

اقدام جهت اخذ معرفی نامه از صنعت (پیش نیاز اخذ واحد کارآموزی در نیمسال اول)
دانشجو

1401/07/02 - 1401/07/04

ترمیم واحد (حذف و اضافه)
عمومی

1401/07/06 - 1401/07/09

امتحانات معرفی به استاد
دانشجو, عمومی

- 1401/07/13

آخرین مهلت ثبت قرارداد حق‌التدریس اساتيد مدعو
اساتید

- 1401/07/16

آخرين مهلت ثبت نمرات معرفی به استاد و كارآموزی تابستان
اساتید

1401/07/10 - 1401/07/15

درخواست مجوز برگزاری آزمون ارزیابی جامع دانشجویان دکتری
معاون آموزشي دانشكده

- 1401/07/21

آخرین تاریخ دفاع از پارسا
عمومی

1401/07/16 - 1401/07/20

ارسال سند حق‌التدريس مهرماه 1401
كارشناس دانشکده, آموزش کل

1401/07/09 - 1401/08/30

اعلام ظرفیت پذیرش دانشجو در كليه مقاطع
مدیر گروه آموزشي

اخبار و اطلاعیه های آموزشی


شهدای دانشجوی دانشگاه

 
 

نمایه آموزشی دانشگاه