تماس با ما


تماس با ما

نشانی: زاهدان، بلوار دانشگاه، دانشگاه سیستان و بلوچستان، دانشکده مهندسی شهید نیکبخت، معاونت فرهنگی و اجتماعی

 

تلفن: 33447123-054

Email: farhangi@usb.ac.ir

کانال: t.me/usb_cs

"لیست شماره تلفن های داخلی همکاران معاونت فرهنگی و اجتماعی"
 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره داخلی

شماره همراه

1

دکتر ابراهیم نوری

معاون فرهنگی و اجتماعی

3113-6324

 

2

دکتر مهدی جعفری

مدیر فرهنگی

3113-6322

 

3

دکتر خلیل حکیمی فر

مدیر اجتماعی و سیاستگذاری

3113-6323

 

4

سید حجت علوی

رئیس دفتر معاون

3113-6325

 

5

خانم  زهرا سلطانی

دبیرخانه معاونت

105

 

6

مهندس رسول رفتاری

معاون مدیر فرهنگی

3113-6321

 
7

محمد هادی اوین

رئیس اداره فوق برنامه

3113-2730

 

8

علیرضا طالب شیری

کارشناس مرکز مدیریت مهارت آموزی

3113-2730

 

9

خانم راهداری

کارشناس اداره فوق برنامه

3113-2730

 

10

هادی عربشاهی

کارشناس اجتماعی و سیاستگذاری

119

 

11

غلامرضا پیشگو

مسئول مرکز پیشگیری

2611

 

12

محمود محمدیان

کتابخانه و امین اموال

117

 

13

مهندس رسول رفتاری

کارشناس انجمن‌های علمی

31136321

 

14

خانم مریم زیباییان

کارشناس کانون‌ها

102

 

15

خانم حوا ارتشیدار

مسئول امور مالی

110

 

16

محمدامین طاهری

کارپرداز

101

 

17

خانم سمیرا سراوانی

کارشناس نشریات

123

 

18

محسن علیمحمدی

کارشناس تشکل‌ها

124

 

19

سید حمیدرضا قائمی

مستندساز

112

 

20

جمعه شالی بر

امور عمومی و انباردار

---