امور قراردادها


امور قراردادها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در راستای انجام پژوهش های کاربردی و رفع نیازهای پژوهشی واحدهای مختلف صنعتی، پزوهشگران دانشگاه اقدام به ارسال پیشنهادات پروژه های (پروپوزال های) پژوهشی به کارفرمایان مختلف می نمایند. کارشناسان دفتر ارتباط با صنعت امور مربوط به انعقاد قراردادهای تحقیقاتی و صنعتی، انعقاد تفاهم نامه با سازمانهای مختلف، ارسال گزارش پروژه ها، انجام کلیه مکاتبات با کارفرما، نظارت بر حسن اجرای قراردادها و صدور گواهی اتمام قراردادها را پیگیری می کنند.

پیشنهادات پروژه ها به صنایع و سازمان های مرتبط ارسال می شود و در صورت پذیرش، قرارداد طرح پژوهشی فی مابین معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه (مجری) و صنعت (کارفرما) منعقد می شود. متعاقباً قرارداد پژوهشی داخلی بین معاونت پژوهشی و مجری طرح منعقد میشود. کلیه کارهای فنی و پشتیبانی توسط مجری و همکاران طرح مطابق برنامه زمانی پیش بینی شده و فازهای قرارداد، پیگیری و اجراء میشود. دفتر ارتباط با صنعت ضمن نظارت و بررسی اجرای مراحل و فازهای قرارداد، مکاتبات لازم با کارفرمایان، ارسال گزارش ها و اقدامات اجرایی جهت خاتمه طرح را انجام می دهد.

 

 

 

 

 

 

 

انعقاد قرارداد اصلی

بر اساس مصوبات هیئت رئیسه دانشگاه، انعقاد قرارداد طرح پژوهشی برون سازمانی به دو نوع زیر قابل انجام است:

 • نوع اول : قرارداد از طریق معاونت پژوهشی با سفارش دهنده طرح منعقد خواهد شد و از طریق قرارداد داخلی به عضو هیئت علمی واگذار می گردد. در این صورت اعتبار طرح به حساب دانشگاه واریز شده و پس از کسر بالاسری و مالیات، اعتبار باقیمانده طرح به حساب مجری واریز خواهد شد و این طرح به عنوان طرح های پژوهشی برون سازمانی در سوابق مجری محسوب می گردد. پیگیری جهت صدور مفاصا حساب بیمه نیز وفق مقررات توسط معاونت پژوهش و فناوری انجام خواهد شد.
 • نوع دوم: در این حالت عضو هیئت علمی دانشگاه، مستقیما اقدام به انعقاد طرح پژوهشی برون سازمانی با کارفرما خواهد نمود. اعتبار طرح مستقیما به حساب مجری واریز خواهد شد و در صورت واریز بالاسری طرح توسط مجری به حساب دانشگاه، اعلام اختتام طرح توسط کارفرما و تایید گزارش نهایی توسط معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه، این طرح به عنوان طرح های پژوهشی برون دانشگاهی در سوابق مجری محسوب می گردد. بدیهی است در این حالت مسئولیت پرداخت هزینه های مالیات و بیمه احتمالی طرح به عهده مجری خواهد بود.

 

 

تنظیم قرارداد اصلی و داخلی

قرارداد اصلی طبق طرح پیشنهادی توافق شده و بین معاونت پژوهشی دانشگاه یا مجری (متناسب با نوع انعقاد قرارداد) با کارفرما تنظیم و منعقد می شود. دو حالت برای تنظیم قرارداد اصلی وجود دارد:

 • قرارداد اصلی طبق الگوی پیشنهادی کارفرما توسط خود کارفرما تنظیم و تکمیل شده و پیش نویس آن برای بررسی و تایید به معاونت پژوهشی دانشگاه یا مجری ارسال می شود.
 • در صورت نبود الگوی خاصی توسط کارفرما برای تنظیم قرارداد، الگوی ارائه شده توسط کارشناسان دفتر ارتباط با صنعت، جهت تنظیم و تکمیل پیش نویس قرارداد اصلی در اختیار کارفرما قرار می گیرد. نمونه ای از این قرارداد در قسمت فرم ها قابل دانلود می باشد.

چنانچه قرارداد طبق الگوی پیشنهادی کارفرما باشد، کارشناسان این دفتر قرارداد را از لحاظ انطباق با شرایط و ملاحظات قانونی قرادادهای پژوهشی و تحقیقاتی بررسی کرده و در صورت تایید کارشناسان دفتر، دفتر حقوقی دانشگاه و تایید مجری طرح در خصوص شرایط و شرح خدمات طرح، به تعداد مورد نیاز تکثیر و به امضای کارفرما و معاونت پژوهشی دانشگاه رسانده می شود.

در صورتی که نحوه انعقاد قرارداد از نوع اول باشد، پس از امضای قرارداد اصلی و مشخص شدن تاریخ و شماره قرارداد، بر اساس قرارداد اصلی یک قرارداد داخلی بین معاونت پژوهشی و مجری طرح منعقد می گردد. نمونه ای از این قرارداد داخلی در قسمت فرم ها قابل دانلود می باشد.

توجه1: برخی شرایط و ملاحظات قانونی قراردادهای پژوهشی و تحقیقاتی که باید توسط مجری، کارفرما و کارشناسان دفتر ارتباط با صنعت هنگام تنظیم، بررسی و تایید قرارداد مورد توجه قرار گیرند عبارتند از:

 • تمامي صفحات قرارداد بايد توسط مجري یا مدیر پروژه تاييد شده باشد.
 • توجه کافي به تعهدات فني (و شرح خدمات)، موارد تحویلی، زمان و هزینه موجود در قرارداد انجام شود.
 • دانشگاه از ماليات معاف است و بايد اين موضوع در قسمت کسورات قرارداد ذکر شود. زيرا شماره حساب دانشگاه که يک حساب دولتي است نزد خزانه دارايي مي باشد و واريز پول به حساب دولت معاف از ماليات مي باشد. (کارفرما می تواند این موضوع را از اداره مالیات استعلام کند)
 • اطلاعات دانشگاه شامل کد اقتصادی، شناسه ملی و شماره حساب در قرارداد ذکر شود. (دانلود فایل اطلاعات حقوقی دانشگاه)
 • پس از امضای قرارداد داخلی، مجری طرح باید با همکاران طرح قرارداد امضاء نماید و لیست همکاران طرح، همراه با یک نسخه از قرارداد را به معاونت پژوهشی ارسال نماید. نمونه فرم قرارداد مجری با همکاران در دسترس است.

 

ابتدای صفحه

 

 

 

 

 

 

تصویر مراحل انعقاد قرارداد و ارسال گزارشات

مشاهده

 

ابتدای صفحه


 

 

 

 

ارسال گزارشات

پس از انعقاد و نهایی سازی قرارداد، مجری طبق برنامه زمانی و مراحل ارائه گزارش، توافق شده در قرارداد اصلی، گزارشات انجام بخش های مختلف طرح را به دفتر ارتباط با صنعت ارسال می کند. کارشناسان دفتر ارتباط با صنعت، گزارشات و خروجی های ارائه شده توسط مجری را بررسی کرده و در صورت تایید به کارفرما ارسال می کنند. یک نسخه از گزارشات هم در دفتر ارتباط با صنعت بایگانی می شود. کارفرما نیز گزارشات دریافتی را بررسی کرده، یا اصلاحاتی را درخواست کرده و یا گزارشات را تایید می کند. در صورت درخواست اصلاحات، کارشناسان این دفتر با مجری هماهنگ نموده و پس از اعمال اصلاحات توسط مجری، گزارشات نهایی را به کارفرما ارسال می کند. کارفرما پس از تایید گزارشات و طبق قرارداد پرداخت های طرح را انجام می دهد.

 • هرگونه تاخیر در تعهدات قرارداد از مدت تعیین شده، بایستی توسط مجری به دفتر ارتباط با صنعت اعلام شود تا با کارفرما هماهنگی های لازم صورت گیرد. در غیر اینصورت منجر به کسر مبلغ پرداختی از مجری می شود. لازم به ذکر است میزان جریمه تاخیر در متن قرارداد ذکر می شود.
 • کارفرما موظف است حداکثر در مدت معین (طبق قرارداد) گزارشات را بررسی و تایید/عدم تایید آن را به دانشگاه اعلام کند. کارشناسان دفتر ارتباط با صنعت مسئول پیگیری نتیجه گزارشات از کارفرما می باشند.

ابتدای صفحه

 

 

 

مفاصا حساب بیمه قراردادهای پژوهشی

پس از ارسال تمامی گزارشات پروژه و نهایی شدن آنها، درخواست اختتام پروژه همراه با گزارش نهایی، توسط مجری تکمیل و به دفتر ارتباط با صنعت ارسال می شود. دفتر ارتباط با صنعت در صورت تایید، نامه درخواست اعلام اختتام پروژه را به کارفرما ارسال می کند.

کارفرما در انتهای قرارداد طی مکاتبه ای با سازمان تامین اجتماعی درخواست صدور مفاصا حساب می نماید. کارشناسان سازمان تامین اجتماعی با بررسی قرارداد اقدام به صدور مفاصا حساب می نمایند.

بر اساس دستور اداری سازمان تامین اجتماعی در خصوص نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای پژوهشی و تحقیقاتی، واحد اجرایی مربوطه (شعبه مربوطه تامین اجتماعی) می بایست بدون اعمال هرگونه ضریب و محاسبه و مطالبه وجهی بابت حق بیمه قرارداد، مفاصا حساب قرارداد مذکور را صادر نماید. تصویر دستور مورد اشاره در قسمت آئین نامه ها و دستورالعمل ها قابل دانلود است. مدارک مورد نیاز برای صدور مفاصا حساب که توسط مجری به شعبه مربوطه سازمان تامین اجتماعی باید ارائه گردد، عبارتند از: کپی قرارداد اصلی و داخلی، کارت ملی و شناسنامه مجری، حکم کارگزینی، چکیده یا نتیجه طرح و صفحه اول گزارش که نام کارفرما، مجری و همکاران در آن ذکر شده باشد.

در صورت دریافت مفاصاحساب به کارفرمای طرح، مابقی اعتبار پروژه که معمولا تحت عنوان ودیعه بیمه نگه داشته می شود، توسط کارفرما پرداخت می شود.

مدارک مورد نیاز سازمان تامین اجتماعی برای صدور مفاصا حساب به شرح زیر است:

 1. نامه اعلام خاتمه طرح از کارفرما به سازمان تامین اجتماعی شعبه 3
 2. نامه اعلام مجری طرح از دانشگاه به شعبه 3 تامین اجتماعی
 3. تکمیل فرم های سازمان تامین اجتماعی (نمونه فرم ها در دفتر ارتباط با صنعت موجود است و همکاران قبل از مراجعه به سازمان تامین اجتماعی امضاهای معاونت پژوهشی را می توانند بگیرند)
 4. کپی قرارداد اصلی طرح
 5. کپی قرارداد داخلی طرح (در صورتیکه نحوه انعقاد قرارداد از نوع اول باشد)
 6. گزارش خلاصه طرح
 7. تصویر صفحه اول گزارش طرح که نام کارفرما و مجری (وهمکاران احتمالی) روی آن ذکر شده باشد. 
 8. حکم کارگزینی مجری و همکاران احتمالی طرح
 9. کپی کارت ملی و شناسنامه مجری و همکاران احتمالی

ابتدای صفحه

 

 

 

 

مالیات طرح های پژوهشی

 

 

ابتدای صفحه

 

 

 

 

تصویر مراحل اختتام طرح

مشاهده

 

ابتدای صفحه


 

 

 

 

 

اطلاعات مورد نیاز دانشگاه جهت عقد قرارداد پژوهشی برون سازمانی

برای عقد قرارداد اصلی با کارفرمای طرح های پژوهشی اطلاعات حقوقی دانشگاه در قرارداد ذکر می شود. متن قرارداد ممکن است توسط کارفرما پیشنهاد شود و یا می تواند مطابق نمونه قراردادی باشد که فرم خام آن در قسمت فرم ها قابل دانلود می باشد و به کارفرما پیشنهاد گردد. اطلاعات مورد نیاز برای درج در متن قرارداد در فایل زیر قابل دسترس است.

فایل اطلاعات حقوقی دانشگاه

 

ابتدای صفحه

 

 

 

مدارک مورد نیاز جهت صدور گواهی پایان کار طرح پژوهشی برون دانشگاهی

 

مدارک ضروری پرونده پیش از شروع

 1. فرم پیشنهاد طرح به کارفرما به همراه شرح خدمات طرح
 2. اصل قرارداد فیمابین دانشگاه و کارفرما
 3. اصل قرارداد داخلی فی مابین دانشگاه و مجری طرح
 4. اصل قرارداد بین مجری طرح و همکار/ همکاران طرح

مدارک مورد نیاز پس از خاتمه طرح

 1. گزارش های دوره ای ارسالی به کارفرما به صورت لوح فشرده
 2. گزارش نهایی ارسالی به کارفرما به صورت لوح فشرده
 3. تاییده نهایی ناظر یا داور طرح (در صورتی که ناظر یا داور برای طرح انتخاب شده باشد)
 4. اصل گواهی پایان کار تحقیقاتی که از طریق کارفرما به دانشگاه اعلام شده است.
 5. اعلام میزان مشارکت همکاران طرح
 6. تسویه حساب مالی مجری طرح با همکاران طرح
 7. دریافت مفاصا حساب سازمان تامین اجتماعی
 8. تعیین تکلیف کسورات قانونی طرح (مالیات، بالاسری و ...)

 

ابتدای صفحه