اعضای انجمن دانشجویی

روح اله شهسواری
سمت: دبیر انجمن کارشناسی مهندسی شیمی شماره تماس 09170103517 ، 09331930156 ایمیل: Rohollahshahsavari@gmail.com
رضا شیرخانی
سمت: عضو و نائب دبیر انجمن کارشناسی مهندسی شیمی شماره تماس : 09140515514 ایمیل : rezashirkhani512@gmail.com
سعید میرکی اناری
سمت: عضو انجمن کارشناسی مهندسی مکانیک شماره تماس : 09139948948 ایمیل :saeed.miraki.97@gmail.com
معاذ ساحلی زادگان
سمت: عضو انجمن کارشناسی مهندسی کامپیوتر شماره تماس :09170101151 ایمیل :Maas.saheli@gmail.com
پژمان پرخواری
سمت: عضو انجمن کارشناسی مهندسی معدن شماره تماس :09170773796 ایمیل : Pejmancr2@gmail.com

هیئت موسس انجمن دانشجویی

محمد مرادی

فارغ التحصیل کارشناسی مهندسی شیمی

پست الکترونیکی: Muhammadmuuradi721@gmail.com

سجاد گلثومی

فارغ التحصیل کارشناسی مهندسی شیمی

پست الکترونیکی: sajadgolsumi@gmail.com

طیب مسعودی
فارغ التحصیل کارشناسی مهندسی شیمی

پست الکترونیکی:

شقایق سهرابی قطب آبادی
فارغ التحصیل کارشناسی مهندسی شیمی

پست الکترونیکی: shsohrabi9575@gmail.com

افشین گچینی

دانشجوی کارشناسی مهندسی شیمی

پست الکترونیکی: afshingachini95@gmail.com

محمد محمدی

دانشجوی کارشناسی مهندسی صنایع

پست الکترونیکی: