اهداف و برنامه ها


اهداف و برنامه ها

 • جهت دهی و هدفمند کردن تحقیقاتی که در دانشگاه انجام می شود به سمت رفع نیازهای پژوهش و فناوری و حل مشکلات موجود در جامعه
 • استفاده از توانايي ها و پتانسيل دانشگاه براي رفع نيازهاي پژوهش و فناوري منطقه ای و کشوری
 • تدوین استراتژی، ضوابط و بهبود روش های انعقاد قراردادهای پژوهشی کاربردی
 • ارتقاء كمي و كيفي ارتباط دانشگاه با مراكز اقتصادي و صنايع در سطوح بين‌المللي، ملي و استاني
 • قانونمند كردن نحوه ارتباط دانشگاه با مراكز خارج از دانشگاه
 • اتخاذ سیاست های نظارتی مناسب جهت بهبود کیفی دوره های کارآموزی دانشجویان

 

وظایف

 • برقراری ارتباط و برگزاری جلسات با سازمانها و دستگاه های اجرایی و اخذ اولویت های پژوهشی
 • دريافت اولويت هاي پژوهشي سازمانهاي دولتي و مراكز صنعتي و ارائه آن به پژوهشگران دانشگاه بر حسب تخصص مربوطه
 • ارسال پیشنهاد طرح های پژوهشی اساتید
 • عقد قرارداد و جذب پروژه هاي صنعتي ،تحقيقاتي و مشاوره اي في مابين دانشگاه و صنعت
 • پيگيري و انجام تحقيقات مورد نياز صنايع در دانشگاه
 • به روز رسانی و اصلاح آئین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مرتبط با وظایف دفتر
 • معرفي كادر فني و تكنيسين هاي دانشگاه به مراكز صنعتي جهت گذراندن دوره هاي علمي و فني
 • برگزاری نمایشگاه های پژوهشی و دستاوردهای پژوهشی
 • صدور معرفي نامه براي دانشجويان جهت پذيرش كار آموزي
 • معرفی دانشجویان تحصیلات تکمیلی برای همکاری های پژوهشی در راستای رساله/پایان نامه
 • نظارت بر نحوه كار آموزي دانشجويان و ارزيابي ميزان فراگيري آنها
 • انجام كليه وظايف محوله از طرف دفتر مركزي ار تباط با صنعت وزارت علوم، تحقيقات و فناوري