تفاهم نامه ها# فایل تعداد دانلود
1 تفاهم با اداره میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی سیستان و بلوچستان 27
2 تفاهم نامه با مجتمع معدنی مس چهل کوره 42
3 شرکت پویا پژوهش آروید پاژ 5
4 اداره کل زندانهای استان سیستان و بلوچستان 1
5 موسسه غیرانتفاعی شور زندگی و صلح درون ایرانیان 2
6 امور مس چهل کوره 6
7 ستاد فرماندهی انتظامی استان سیستان و بلوچستان 0
8 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان 1
9 شرکت توسعه مهندسی الماسواره دانش 2
10 موسسه گروه پژوهشی اقتصاد انرژی الکتریکی شرق 0
11 تفاهم نامه با اداره کل آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان 28
12 تفاهم نامه با شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران 15
13 تفاهم نامه نظام مهندسی ساختمان 11
14 تفاهم نامه دانشکده اقتصاد و مدیریت با دانشگاه فردوسی مشهد 10
15 تفاهم نامه اداره کل استاندارد با دانشکده صنعت و معدن خاش 17
16 اداره کل کتابخانه های عمومی استان سیستان و بلوچستان 15
17 شرکت زمین کاووان جام جم پارسیان 17
18 تفاهم نامه دانشکده صنعت و معدن خاش با مجموعه معدنی پاتک 47
19 مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC 12
20 پارک علم و فناوری استان سیستان و بلوچستان 30
21 انجمن علمی پارک های علم و فناوری و مراکز رشد ایران 18
22 شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران 21
23 تفاهم نامه اداره کل استاندارد استان سیستان و بلوچستان 13
24 تفاهم نامه با اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی سیستان و بلوچستان 22
25 تفاهم نامه با دانشگاه فرهنگیان 32
26 تفاهم نامه با پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری 23
27 تفاهم نامه دانشکده هنر و معماری با اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سیستان و بلوچستان 18
28 تفاهم نامه دوم با پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله 23
29 تفاهم نامه با شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران 21
30 تفاهم نامه با پژوهشگاه نیرو 33
31 تفاهم نامه همکاری با دانشگاه تهران 41
32 تفاهم نامه همکاری با پژوهشگاه مواد و انرژی 28
33 تفاهم نامه با پژوهشگاه شاخص پژوه 9
34 تفاهم نامه همکاری با اداره کل فنی و حرفه ای سیستان و بلوچستان 24
35 تفاهم نامه با پژوهشگاه بین المللی زلزله 19
36 تفاهم نامه با دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران 23
37 تفاهم نامه با دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی زاهدان 32
38 تفاهم نامه همکاری با شرکت سهامی آب منطقه ای 25
39 تفاهم نامه همکاری با اتاق بازرگانی سیستان و بلوچستان 20
40 تفاهم نامه همکاری با دانشگاه صنعتی شریف 25
41 تفاهم نامه همکاری مشترک دانشگاه سیستان و بلوچستان و اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان 20
42 تفاهم نامه همکاری مشترک دانشگاه سیستان و بلوچستان و مرکز اسناد و کتابخانه ملی سیستان و بلوچستان 11
43 تفاهم نامه همکاری مشترک دانشگاه سیستان و بلوچستان و اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان 14
44 تفاهم نامه همکاری مشترک دانشگاه سیستان و بلوچستان و سازمان جهادکشاورزی سیستان و بلوچستان 22
45 تفاهم نامه همکاری مشترک پژوهشکده علوم زمین و جغرافیای دانشگاه سیستان و بلوچستان و اداره کل منابع طبیعی( پروژه منارید) 20
46 تفاهم نامه همکاری ما بین اداره کل حفاظت محیط زیست استان سیستان و بلوچستان و پژوهشکده علوم زمین و جغرافیای سیستان و بلوچستان 22
47 تفاهم نامه همکاری مشترک دانشگاه سیستان و بلوچستان و سازمان ملی بهره وری ایران 20
48 تفاهم نامه با اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان 7
49 تفاهم نامه همکاری با شرکت کومین زادیدک 43