تفاهم نامه ها# فایل تعداد دانلود
1 تفاهم نامه با اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی سیستان و بلوچستان 6
2 تفاهم نامه با دانشگاه فرهنگیان 11
3 تفاهم نامه با پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری 15
4 تفاهم نامه دانشکده هنر و معماری با اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سیستان و بلوچستان 10
5 تفاهم نامه دوم با پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله 12
6 تفاهم نامه با شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران 9
7 تفاهم نامه با پژوهشگاه نیرو 18
8 تفاهم نامه همکاری با دانشگاه تهران 21
9 تفاهم نامه همکاری با پژوهشگاه مواد و انرژی 9
10 تفاهم نامه با پژوهشگاه شاخص پژوه 5
11 تفاهم نامه همکاری با اداره کل فنی و حرفه ای سیستان و بلوچستان 10
12 تفاهم نامه با پژوهشگاه بین المللی زلزله 13
13 تفاهم نامه با دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران 11
14 تفاهم نامه با دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی زاهدان 13
15 تفاهم نامه همکاری با شرکت سهامی آب منطقه ای 10
16 تفاهم نامه همکاری با اتاق بازرگانی سیستان و بلوچستان 10
17 تفاهم نامه همکاری با دانشگاه صنعتی شریف 9
18 تفاهم نامه همکاری مشترک دانشگاه سیستان و بلوچستان و اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان 5
19 تفاهم نامه همکاری مشترک دانشگاه سیستان و بلوچستان و مرکز اسناد و کتابخانه ملی سیستان و بلوچستان 8
20 تفاهم نامه همکاری مشترک دانشگاه سیستان و بلوچستان و اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان 10
21 تفاهم نامه همکاری مشترک دانشگاه سیستان و بلوچستان و سازمان جهادکشاورزی سیستان و بلوچستان 8
22 تفاهم نامه همکاری مشترک پژوهشکده علوم زمین و جغرافیای دانشگاه سیستان و بلوچستان و اداره کل منابع طبیعی( پروژه منارید) 11
23 تفاهم نامه همکاری ما بین اداره کل حفاظت محیط زیست استان سیستان و بلوچستان و پژوهشکده علوم زمین و جغرافیای سیستان و بلوچستان 12
24 تفاهم نامه همکاری مشترک دانشگاه سیستان و بلوچستان و سازمان ملی بهره وری ایران 13
25 تفاهم نامه همکاری با شرکت کومین زادیدک 8