تفاهم نامه ها# فایل تعداد دانلود
1 تفاهم نامه اداره کل استاندارد استان سیستان و بلوچستان 0
2 تفاهم نامه با اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی سیستان و بلوچستان 6
3 تفاهم نامه با دانشگاه فرهنگیان 12
4 تفاهم نامه با پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری 15
5 تفاهم نامه دانشکده هنر و معماری با اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سیستان و بلوچستان 10
6 تفاهم نامه دوم با پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله 12
7 تفاهم نامه با شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران 9
8 تفاهم نامه با پژوهشگاه نیرو 18
9 تفاهم نامه همکاری با دانشگاه تهران 24
10 تفاهم نامه همکاری با پژوهشگاه مواد و انرژی 9
11 تفاهم نامه با پژوهشگاه شاخص پژوه 5
12 تفاهم نامه همکاری با اداره کل فنی و حرفه ای سیستان و بلوچستان 10
13 تفاهم نامه با پژوهشگاه بین المللی زلزله 13
14 تفاهم نامه با دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران 11
15 تفاهم نامه با دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی زاهدان 13
16 تفاهم نامه همکاری با شرکت سهامی آب منطقه ای 10
17 تفاهم نامه همکاری با اتاق بازرگانی سیستان و بلوچستان 10
18 تفاهم نامه همکاری با دانشگاه صنعتی شریف 9
19 تفاهم نامه همکاری مشترک دانشگاه سیستان و بلوچستان و اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان 5
20 تفاهم نامه همکاری مشترک دانشگاه سیستان و بلوچستان و مرکز اسناد و کتابخانه ملی سیستان و بلوچستان 8
21 تفاهم نامه همکاری مشترک دانشگاه سیستان و بلوچستان و اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان 10
22 تفاهم نامه همکاری مشترک دانشگاه سیستان و بلوچستان و سازمان جهادکشاورزی سیستان و بلوچستان 8
23 تفاهم نامه همکاری مشترک پژوهشکده علوم زمین و جغرافیای دانشگاه سیستان و بلوچستان و اداره کل منابع طبیعی( پروژه منارید) 11
24 تفاهم نامه همکاری ما بین اداره کل حفاظت محیط زیست استان سیستان و بلوچستان و پژوهشکده علوم زمین و جغرافیای سیستان و بلوچستان 12
25 تفاهم نامه همکاری مشترک دانشگاه سیستان و بلوچستان و سازمان ملی بهره وری ایران 13
26 تفاهم نامه با اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان 0
27 تفاهم نامه همکاری با شرکت کومین زادیدک 8