اخبار

جذب سرباز امریه ارائه پروژه جایگزین خدمت

جذب سرباز امریه ارائه پروژه جایگزین خدمت

03 اسفند 1401

کارگاه توجیهی چهارشنبه 10 اسفند ماه ساغت 10 الی 11:30 سالن کنفرانس مرکز رشد دانشگاه

نشست مسئولین بنیاد اجتماعی احسان با دکتر فرزانه و مدیر عامل شرکت محصولات ارگانیک دهستان

نشست مسئولین بنیاد اجتماعی احسان با دکتر فرزانه و مدیر عامل شرکت محصولات ارگانیک دهستان

02 خرداد 1401

نشست مسئولین بنیاد اجتماعی احسان با دکتر فرزانه و مدیر عامل شرکت محصولات ارگانیک دهستان جهت حمایت از کارآفرینا...

برگزاری جلسه با مسئولین مرکز نوآوری اجتماعی احسان و نمایندگان بنیاد برکت جهت اعطای تسهیلات کارآفرینان

برگزاری جلسه با مسئولین مرکز نوآوری اجتماعی احسان و نمایندگان بنیاد برکت جهت اعطای تسهیلات کارآفرینان

02 خرداد 1401

برگزاری جلسه با مسئولین مرکز نوآوری اجتماعی احسان و نمایندگان بنیاد برکت جهت اعطای تسهیلات کارآفرینان در تاریخ...

مرکز نوآوری اجتماعی احسان