اخبار

برگزاری جلسه مشترک با رئیس ستاد فرمان اجرایی امام و اعضای مرکز نوآوری اجتماعی احسان

برگزاری جلسه مشترک با رئیس ستاد فرمان اجرایی امام و اعضای مرکز نوآوری اجتماعی احسان

16 اسفند 1400

برگزاری جلسه مشترک با رئیس ستاد فرمان اجرایی امام و اعضای مرکز نوآوری اجتماعی احسان در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۱ در مرک...

برگزاری جلسه مرکز نوآوری اجتماعی احسان با نمایندگان بنیاد برکت

برگزاری جلسه مرکز نوآوری اجتماعی احسان با نمایندگان بنیاد برکت

22 دی 1400

برگزاری جلسه مرکز نوآوری اجتماعی احسان با نمایندگان بنیاد برکت که در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ در مرکز نوآوری اجتماعی برگزار گردی...

دوره توانمندسازی کارآفرینی زنان توسط مرکز نوآوری اجتماعی و مجتمع فناوری و نوآوری برگزار شد

دوره توانمندسازی کارآفرینی زنان توسط مرکز نوآوری اجتماعی و مجتمع فناوری و نوآوری برگزار شد

29 آبان 1400

  دوره توانمندسازی کارآفرینی زنان توسط مرکز نوآوری اجتماعی و مجتمع فناوری و نوآوری دانشگاه سیستان و بل...

مرکز نوآوری اجتماعی احسان