اطلاعیه ها


اطلاعیه ها

برگزاری رویداد استارتاپ تریگر هوش‌مصنوعی و کسب و کار

برگزاری رویداد استارتاپ تریگر هوش‌مصنوعی و کسب و کار

این رویداد دانشجویی با محوریت هوش مصنوعی در زمینه های سلامت،علوم انسانی، آینده مشاغل و علوم مهندسی در تاریخ ۲۴ تا ۲۵ اردیبهشت ماه در سالن همایش پردیس علم و فناوری دانشگاه سیستان و بلوچستان برگزار گردیددر افتتاحیه این مراسم دکتر خ...
برگزاری نشست کمیسیون مشترک پردیس علم و فناوری، مدیر فرهنگی و دفتر ارتباط با صنعتی جامعه

برگزاری نشست کمیسیون مشترک پردیس علم و فناوری، مدیر فرهنگی و دفتر ارتباط با صنعتی جامعه

برگزاری نشست کمیسیون مشترک پردیس علم و فناوری، مدیر فرهنگی و دفتر ارتباط با صنعتی جامعه این نشست با حضور دکتر خلیلی پور، مدیر پردیس علم و فناوری دانشگاه سیستان و بلوچستان، دکتر پرتابیان مدیر فرهنگی و دکتر مقدم مدیر دفتر ارتباط با ...
نشست مدیران گروه های آموزشی دانشگاه با مدیر پردیس علم و فناوری دانشگاه سیستان و بلوچستان و ریاست پارک علم و فناوری استان

نشست مدیران گروه های آموزشی دانشگاه با مدیر پردیس علم و فناوری دانشگاه سیستان و بلوچستان و ریاست پارک علم و فناوری استان

نشست مدیران گروه های آموزشی دانشگاه با مدیر پردیس علم و فناوری دانشگاه سیستان و بلوچستان و ریاست پارک علم و فناوری استاناین نشست با حضور مدیران گروه های آموزشی دانشگاه سیستان و بلوچستان، دکتر خلیلی پور مدیر پردیس علم و فناوری، دکت...
برگزاری نمایشگاه دستاورد واحدهای فناور مستقر در پردیس علم و فناوری

برگزاری نمایشگاه دستاورد واحدهای فناور مستقر در پردیس علم و فناوری

برگزاری نمایشگاه دستاورد واحدهای فناور مستقر در پردیس علم و فناوریدرحاشیه اجلاسیه مدیران مراکز بهداشت دانشگاه های کشور با حضور دکتر نعیمی مدیرکل دفتر مشاوره سلامت وزارت علوم،دکتر نوری معاون فرهنگی دانشگاه سیستان و بلوچستان،دکتر خل...

هفته پژوهش و فناوری سال 1400

"پژوهش و فناوری، پشتیبان تولید""پژوهش و فناوری، پشتیبان تولید"