اطلاعیه ها


اطلاعیه ها

هفته پژوهش و فناوری سال 1399

شعار هفته پژوهش و فناوری در سال 1399 "پژوهش و فناوری در خدمت جهش تولید"     روزهای پیشنهادی هفته پژوهش و فناوری به شرح فایل پیوست