معاونت دانشجویی


معاونت دانشجویی

سرپرست معاونت دانشجوئی دانشگاه سیستان و بلوچستان 

ابراهیم نوری 

تلفن: ۳۱۱۳۶۲۴۸
فکس: ۳۳۴۴۳۳۸۸
پست الکترونیک : 

حوزه معاونت دانشجويي شامل اداره امور دانشجويي، اداره تربيت بدني و مركز بهداشت و درمان و مشاوره مي باشد.

از اهداف مهم اين حوزه مي توان به موارد زير اشاره نمود:

  1. فراهم آوردن امكانات مطلوب رفاهي و معيشتي براي دانشجويان
  2. نظارت مستمر بر سلف سرويس ها و تلاش در جهت ارتقاء کيفيت غذاي دانشجويان
  3. اعطاء وام هاي تحصيلي و كمك هزينه هاي دانشجويي
  4. تعمير و تجهيز مستمر خوابگاه هاي دانشجويي براي ارتقاء كيفيت خدمات رفاهي
  5. فراهم نمودن خوابگاه هاي خودگردان جهت دانشجويان شبانه و سنواتي و نظارت بر عملكرد مسئولين اين خوابگاهها
  6. ايجاد نشاط و شادابي از طريق ارائه خدمات ورزشي، برگزاري المپيادهاي ورزشي و تجهيز سالن هاي ورزشي
  7. حفظ سلامت روحي دانشجويان از طريق سرويس دهي مناسب مركز بهداشت و درمان و مشاوره
کانال ارتباطی دانشجویان از طریق سامانه پیامکی روی اپلیکیشن usbplus.ir در دسته بندی انتقادات و پیشنهادات فعال می باشد .