اطلاعیه ها


اطلاعیه ها

اولین المپیاد فرهنگی ورزش های دریایی و ساحلی کشورهای مسلمان

اولین المپیاد فرهنگی ورزش های دریایی و ساحلی کشورهای مسلمان

قابل توجه دانشجویان پسر ودختر دانشگاه سیستان و بلوچستان