کارکنان


کارکنان

معاون اداره تربیت بدنی وفوق برنامه
علیرضا ملاحسینی
رئیس اداره :
شیرعلی راشکی
کارشناس مسئول ورزش برادران:
مجیدحدادی
کارشناس مسئول واحد خواهران:
ناهید شریعتی نیا
کارشناس:
شیرین علی نژاد
مسئول دفتر:
عزیزالله براهویی
سرپرست استخر_ناجی :
وفا زائرمیری
سرناجی :
صفا زائر میری
انبار دار:
عیسی سالاری پور
تأسیسات:
کریم شه بخش
نامه رسان:
پرویز سپاهی
متصدی سالن 22بهمن:
حیدر رستمی عنایت
متصدی سالن معین:
راضیه کمرکی
متصدی سالن معین شیفت عصر:
کبری کخای مقری
سرایدار سالن معین:
غلامعلی رستگار
متصدی سالن کوثر شیفت عصر:
معصومه عباسی
متصدی سالن کوثر:
فاطمه نوفرستی
متصدی سالن تندرستی مهندسی:
حسین اکبر زاده
خدمات سالن 22 بهمن:
پردل اسکندری
خدمات سالن 22بهمن:
خدانظر گمشادزهی
خدمات سالن معین:
نبی شه بخش حسینی
خدمات استخر:
برات جهانتیغ