ارتباط با ما


ارتباط با ما

نشانی: زاهدان بلوار دانشگاه، دانشگاه سیستان وبلوچستان، دانشکده مهندسی شهیدنیکبخت اداره تربیت بدنی و فوق برنامه

تلفن: 05431132915

 


            لیست شماره تلفن های داخلی همکاران و سالن های ورزشی

ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت

شماره داخلی

1

دکتر رضا دلاور

مدیر تربیت بدنی

2915

2

عبدالله یاراحمدی

معاون تربیت بدنی

6497

3

عزیز الله براهویی

مسئول دفتر

2915

4

شیر علی راشکی

رئیس اداره

2932

5

ناهید شریعتی نیا

کارشناس مسئول ورزش خواهران

6495

6

شیرین علی نژاد

کارشناس _دبیرخانه هیأت ورزشی دانشگاههای استان

6498

7

مجید حدادی

کارشناس مسئول ورزش برادران

2674

8

کریم شه بخش

تأسیسات

2913

9

حیدر رستمی عنایت

متصدی سالن 22 بهمن

2913

10

راضیه کمرکی

متصدی سالن معین

2753

11

وفا زائر میری

سرپرست استخر

2581

12

فاطمه نوفرستی

متصدی سالن کوثر

2899

13

حسین اکبرزاده

متصدی سالن بدنسازی مهندسی

2801

14

غلامعلی رستگار

سرایدار سالن معین

2757

 

جهت تماس قبل از شماره های داخلی پیش شماره 0543113 را شماره گیری فرمایید.