اطلاعیه ها


اطلاعیه ها

اطلاعیه اداره وام و رفاه / دانشجوئی /

اطلاعیه اداره وام و رفاه / دانشجوئی /

موضوع : وام تحصیلی نیم سال دوم سال تحصیلی 1403 - 1402
اطلاعیه شماره 66 اداره سراها - مدیریت امور دانشجوئی

اطلاعیه شماره 66 اداره سراها - مدیریت امور دانشجوئی

موضوع : آخرین مهلت ثبت در خواست انصراف از سرا در ترم بهمن / 1402 /
اطلاعیه شماره 65 اداره سراها - مدیریت امور دانشجوئی

اطلاعیه شماره 65 اداره سراها - مدیریت امور دانشجوئی

موضوع : تخلیه اتاق و ترک سرا در بازه زمانی ترم مهر و بهمن
اطلاعیه اداره وام و رفاه - حوزه مدیریت امور دانشجوئی

اطلاعیه اداره وام و رفاه - حوزه مدیریت امور دانشجوئی

موضوع : تسهیلات وام دانشجوئی برای دانشجویان روزانه متاهل
اطلاعیه شماره 61 اداره سراها - مدیریت امور دانشجوئی

اطلاعیه شماره 61 اداره سراها - مدیریت امور دانشجوئی

موضوع : تشکیل پرونده و ثبت اقامت در سامانه صندوق رفاه دانشجویان جدیدالورود کارشناسی
اطلاعیه شماره 60 اداره سراها - مدیریت امور دانشجوئی

اطلاعیه شماره 60 اداره سراها - مدیریت امور دانشجوئی

موضوع : ثبت نام دانشجویان ساکن سراها در سامانه رفاهی صندوق رفاه و ثبت اقامت

آرشیو اطلاعیه ها