تماس با ما

نشاني: زاهدان، خيابان دانشگاه، دانشکده شهید نیکبخت، جنب خوابگاه رضوان، مجتمع فناوری و نو آوری دانشگاه سیستان و بلوچستان

نلفن: 05431136445-05431136447-05431132357-05431132393

دورنگار: ۳۳۴۴۷۲۳۱-۰۵۴

پست الکترونيک : incubator@usb.ac.ir