تماس با ما

نشاني: زاهدان، خيابان دانشگاه، دانشکده شهید نیکبخت، جنب خوابگاه رضوان، سالن امتحانات (طبقه دوم)، مرکز رشد واحد های فناور

تلفن: ۷-۳۱۱۳۶۴۴۵- ۰۵۴

دورنگار: ۳۳۴۴۷۲۳۱-۰۵۴

پست الکترونيک : incubator@usb.ac.ir