تماس با ما

نشاني: زاهدان، خيابان دانشگاه، دانشکده شهید نیکبخت، جنب خوابگاه رضوان، مجتمع فناوری و نو آوری دانشگاه سیستان و بلوچستان

تلفن: ۷-۳۱۱۳۶۴۴۵- ۰۵۴

دورنگار: ۳۳۴۴۷۲۳۱-۰۵۴

پست الکترونيک : incubator@usb.ac.ir