فرم ها


فرم ها

محقق گرامی شما می بایست قبل از شروع بخش عملی کار خود نسبت به دریافت شناسه اخلاق مورد نیاز اقدام نمایید. صدور این کد برای تحقیقاتی که مرحله عملی آن شروع شده / خاتمه یافته به هیچ عنوان امکان پذیر نمی باشد. آیین نامه مربوطه را در اینجا مطالعه نمایید (آیین نامه عدم کد دهی به طرح های اجرا شده)

 

در صورتیکه بر روی آزمودنی انسانی تحقیق خواهید کرد حتما از منطبق بودن مطالعه خود با آیین نامه زیر مطمئن شوید

راهنمای عمومی اخلاق در پژوهش‌های علوم پزشکی دارای آزمودنی انسانی (کدهای ۳۱ گانه)

 

 

تاریخ های مهم کمیته اخلاق دانشگاه در سال تحصیلی 1401- 1402

تاریخ های مهم

 

لطفا فرمهای پایین این صفحه را بر اساس نوع تحقیق انتخاب و تکمیل نمایید. بسته به موضوع از یک تا چند فرم نیاز به تکمیل است. بعد از تکمیل فرم ها، آنها را همراه فایل پروپوزال تحقیق (بصورت فایل Word) به علاوه فرم مشخصات مجریان طرح (الزامی) بصورت زیپ شده به آدرس ethics@usb.ac.ir ارسال نمایید.

 

جهت تکمیل صحیح فرم ها حتما از آفیس 2019 استفاده نمایید

 

*توجه ضروری 1*

 

در صورتیکه پروژه شما دارای عضو خارج از دانشگاه می باشد (استاد راهنمای 2، استاد مشاور یا همکار طرح) بایستی بطور الزامی فرم موافقت نامه مشارکت در انجام پروژه (فرم شماره A4) را دریافت و به امضای شخص مذکور برسانید و همراه مدارک ارسال نمایید در غیر این صورت درخواست شما مورد بررسی قرار نخواهد گرفت.

 

*توجه ضروری 2*

برای هر پروژه ارسالی مجری ملزم است فرم A5 را بصورت دستی تکمیل و بعد از تایید و مهر مدیر گروه اسکن آن را همراه با سایر مدارک ارسال نماید

 

 

*توجه ضروری 3*

 

درصورتی که شما در موسسه ای غیر از دانشگاه س و ب هستید و قصد ارسال درخواست برای کد اخلاق را دارید باید فرم A4 توسط تمام اعضای پروژه بصورت دست نویس تکمیل، اسکن  و ارسال گردد

 

*توجه ضروری 4*

با توجه به قوانین کمیته ملی اخلاق تمامی پروژه های نیازمند کد اخلاق باید علاوه بر داشتن پیشنهاده مصوب،  تحت نظر موسسه ای اعم از دولتی یا غیر دولتی  نیز باشند و تحقیقات که بصورت خارج از موسسه ای انجام می شوند قابل پذیرش جهت بررسی نیستند.
 
 

*توجه ضروری 5*

از ارسال پروژه ای که مراحل عملی آن انجام شده یا در حال انجام است خودداری فرمایید زیرا ماهیتاً در صورت تشخیص کمیته به تغییر در بخشی از آن این امکان دیگر وجود ندارد.  

 


  • تمامی فرم ها باید توسط مجری طرح کامل و ارسال شود --- مجری طرح استاد راهنمای اول در مورد پایان نامه ها می باشد. لطفا از ارسال فرم بوسیله سایر همکاران طرح بخصوص دانشجو جدا خودداری شود.

 

  • در هنگام ارسال فرم ها، باید پروپوزال طرح بصورت فایل word نیز ضمیمه گردد

 

  • لطفا در فرم مشخصات به هیچ عنوان اسم استاد مشاور ذکر نشود

 

  • لطفا جهت تکمیل بدون مشکل فرم از آفیس 2019 استفاده نمایید

 

  • در هر قسمت از فرم ها با کلیک بر روی آن نوع اطلاعاتی که باید وارد کنید نمایش داده خواهد شد

 

  • در فرم A5 در قسمت اسامی، شما باید اسم اعضای درگیر در آن تحقیق اعم از استاد راهنما، مشاور، همکار طرح، دانشجو را بنویسد.

فرم های درخواست کد اخلاق

 

فرم شماره A1 برای نمونه هایی با آزمودنی انسانی

فرم شماره A2 برای نمونه هایی با آزمودنی حیوانی

فرم شماره A2P1 برای تحقیقاتی که دارای نمونه خون، بافت، آنتی بادی و ... هستند

فرم شماره A2P2 برای تحقیقات رفتاری بر روی حیوانات

فرم شماره A2P3 برای تحقیقات مرتبط با مواد خطرناک بیولوژیک

فرم شماره A2P4 برای تحقیقاتی که دارای اعمال جراحی بر روی حیوانات می باشد

فرم شماره A3 رضایت نامه انجام تحقیق

فرم مشخصات مجریان طرح (برای تمام تحقیقات الزامی است)

فرم شماره A4 موافقت نامه مشارکت در پروژه تحقیقاتی (برای افراد خارج از دانشگاه س و ب)

فرم شماره A5 تاییدیه گروه آموزشی متقاضی (برای تمام تحقیقات الزامی است)

فرم شماره A6 گواهی عدم شروع پروژه در زمان درخواست مصوبه اخلاق (برای تمام تحقیقات الزامی است)