فرم ها# فایل تعداد دانلود
1 فرم ثبت نام کاراموزی تابستان 1399 164
2 فرم پیشنهاد اولیه پژوهش کاربردی جهت طرح در نشست های تخصصی مشترک با سازمان های خارج از دانشگاه 20
3 قرارداد اصلی طرح پژوهشی برون دانشگاهی بین کارفرما و نماینده دانشگاه 39
4 قرارداد داخلی طرح پژوهشی برون سازمانی بین مجری و معاونت پژوهشی 47
5 قرارداد مجری طرح پژوهشی برون سازمانی با همکاران طرح 59
6 اطلاعات حقوقی دانشگاه مورد نیاز جهت عقد قرارداد پژوهشی برون سازمان 26
7 فرم پیشنهاد طرح پژوهشی کاربردی مساله محور 30
8 فرم پیشنهاد طرح پژوهشی برون دانشگاهی 48
9 فرم درخواست عضويت در کمیته ملي استاندارد های ایزو 6
10 معرفی دانشجو برای صدور معرفی نامه همکاری 431
11 فرم درخواست ثبت نام اضطراری دانشجو در سامانه کارآموزی 120
12 فرم ارزیابی کارآموزی دانشجو توسط صنعت 279
13 فرم پیشنهاد طرح به سازمان برق منطقه ای استان 5
14 فرم پیشنهاد طرح اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان سیستان و بلوچستان 6
15 فرم کوتاه پيشنهادنامه طرح هاي پژوهشي بهزیستی 3
16 فرم ثبت نام انجمن دانشجویی ارتباط با صنعت 21
17 فرم ثبت نام اعضاء افتخاری انجمن دانشجویی ارتباط با صنعت 14