اداره نشریات


اداره نشریات

اداره نشریات و مجلات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان که زیر مجموعه معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه می باشد، با هدف نظارت و مدیریت  نشر مقالات و مجلات علمی ایجاد شده است. نشریات علمی از مهمترین ابزارهای اشاعه دانش و فناوری دردانشگاه می باشندکه یافته‌های حاصل از پژوهش اندیشمندان و پژوهشگران از طریق آنها انتشار می یابند. تعداد نشریات علمی منتشر شده، 27 نشریه در حوزه‌های مهندسی، علوم انسانی، علوم اجتماعی، علوم پایه، ریاضی، مدیریت، برق و کامپیوتر، هنر، الهیات و معارف اسلامی و جغرافیا می باشد.