موسس شرکت دانش بنیان

* موسس شرکت دانش بنیان فعال (بازای هر شرکت دانش بنیان فعال، فقط یک عضو هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان که سهم بیشتری در شرکت دارد، به عنوان موسس برگزیده معرفی می گردد)

 ردیف  نام و نام خانوادگی  نام شرکت  شناسه ملی  نوع مجوز دانش بنیان  حوزه فناوری  تاریخ تایید
1 دکتر علی اکبر مهماندوست خواجه داد طیف نگار جرم 14011628127 نوپا نوع 3 برق و الکترونیک-فوتونیک-مخابرات و سیستمهای خودکار 1402/01/06
2 دکتر محرم ولیزاده  زیست بوم زاهدان  14006174426  نوپا نوع 2 طرح تکثیر درون شیشه ای تولید انبوه و بسته بندی گیاه استویا 1400/04/12
3  دکتر  امین بهزادمهر  اوشیدا فناور انرژی پایدار 14006824772  نوپا نوع 2 برق و الکترونیک-فوتونیک-مخابرات و سیستم های خودکار 1399/12/23

 

 

 

* با دریافت اطلاعات از دانشکده ها تکمیل می گردد.