جوایز ملی و بین المللی

* برنده هر نوع جایزه یا نشان علمی ملی یا بین المللی معتبر، به تصویب شورای پژوهشی دانشگاه

ردیف نام و نام خانوادگی دانشکده گروه شاخص
1 دکتر حسین حسینی گیو ریاضی, آمار و علوم کامپیوتر ریاضیات و کاربردهای آن

برنده جایزه دکتر غلامحسین مصاحب  به واسطه چاپ کتاب

Mathematical Analysis and its Inherent Nature

که توسط انجمن ریاضی آمریکا در سال 2016 به چاپ رسیده است.

 

* با دریافت اطلاعات از دانشکده ها تکمیل می گردد.