دارنده مقاله در مجلات برتر

* نویسنده مسئول حداقل یک مقاله چاپ شده در 10% نشریه های برتر JCR  در یک رده از علم با وابستگی دانشگاه سیستان و بلوچستان (University of Sistan and Baluchestan)

ردیف نام و نام خانوادگی دانشکده گروه عنوان مجله عنوان رده علمی سال انتشار مقاله تعداد مجلات رده علمی رتبه مجله در رده علمی
1 دکتر رویا مکرونی ریاضی, آمار و علوم کامپیوتر ریاضیات و کاربردهای آن  Communications in Nonlinear   Science and Numerical Simulation Mathematics, Applied 2019 254 5
2 دکتر مهدی الله دادی ریاضی, آمار و علوم کامپیوتر ریاضیات و کاربردهای آن   Information Sciences Computer Science, Information Syestem 2016 146 8
3 دکتر محمود شریفی تبار مهندسی شهید نیکبخت مهندسی مواد  Ceramics International Materials Science, Ceramics 2020 28 2
4 دکتر محمود شریفی تبار مهندسی شهید نیکبخت مهندسی مواد  Ceramics International Materials Science,Ceramics 2018 27 2
5 دکتر مهدی شفیعی آفارانی مهندسی شهید نیکبخت مهندسی مواد  Ceramics International Materials Science,Ceramics 2018 27 2
6 دکتر محمود شریفی تبار مهندسی شهید نیکبخت مهندسی مواد  Ceramics International Materials Science,Ceramics 2017 26 2
7 دکتر مهدی شفعی آفارانی مهندسی شهید نیکبخت مهندسی مواد  Ceramics International Materials Science,Ceramics 2017 26 2
8 دکتر حامد خسروی مهندسی شهید نیکبخت مهندسی مواد  Materials Science and Engineering   A Metallurgy, Metallorgical Engineering 2018 75 7
9 دکتر هاله تجددی ریاضی, آمار و علوم کامپیوتر ریاضیات و کاربردهای آن  Chaos Soliton & Fractals Mathematics, Interdisciplinary Applications 2020 106 10
10 دکتر ساسان باقری علوم پایه زمین شناسی  Eath-Science Reviews Geoscience, Multidisciplinary 2020 200 2
11 دکتر محمد بومری علوم پایه زمین شناسی  Ore Geology Reviews Geology 2019 47 3
12 دکتر علی احمدی علوم پایه زمین شناسی  Ore Geology Reviews Geology 2018 47 3
13 دکتر محسن راشکی هنر و معماری معماری  STRUCTURAL SAFETY ENGINEERING,CIVIL 2017 128 10

 

 

* با توجه به اینکه تعداد مجلات هر رده از علم و رتبه هر مجله ازآن رده با گذشت زمان تغییر می کند و همچنین آخرین اطلاعات پایگاه استنادی JCR با تاخیر به روز رسانی می شود، تعداد مجلات هر رده علمی و رتبه هر مجله در آن رده، بر اساس رتبه بندی یک سال قبل از انتشار مقاله لحاظ شده است.

 

* با دریافت اطلاعات از دانشکده ها تکمیل می گردد.